Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

14. "Медикаментозні препарати"


1285. Вкажiть препарати, що сприяють активацiї ГАМК-залежних гальмiвних систем мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1286. Вкажiть препарати, що сприяють зниженню активностi дофамiнергiчної системи мозку, за винятком:
1287. У комплекс лiкувальних заходiв при неврозоподiбному енурезi входить /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1288. До ноотропних засобiв вiдносять такi препарати, за винятком:
1289. Препарат вибору при лiкуваннi генералiзованого тiка /синдром Жиль-де-ля-Туретта/:
1290. При тiках застосовуються такi препарати, за винятком:
1291. Який iз перерахованих препаратiв має холiнолiтичну дiю?
1292. Якi препарати використовуються при треморi:
1293. Якi препарати вiдносять до нейролептикiв?
1294. До якої групи препаратiв вiдноситься ацефен?
1295. Вкажiть до яких груп хiмiчних сполук вiдносять транквiлiзатори /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
1296. Вкажiть терапевтичний спектр дiї транквiлiзаторiв /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1297. Вкажiть препарат вибору при лiкуваннi фобiчного неврозу?
1298. До антидепресантiв вiдносять такi препарати, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів