Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

13. "Нейротрансмітери."


1282. Вкажiть основнi /класичнi/ трансмiттери /медiатори/, якi грають роль в iнтегративних механiзмах ЦНС /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1283. Вкажiть нейротрансмiттери, що сприяють активацiї функцiї пiдкiрково-глибинних структур мозку, за винятком:
1284. Вкажiть нейротрансмiттери, що сприяють зниженню активностi пiдкiрково-глибинних структур мозку, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів