Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

9. "ШУМИ СЕРЦЯ"


371. Якi серцевi шуми частiше всього вислуховуються у дiтей:
372. Органiчнi серцевi шуми формуються при:
373. Функцiональнi серцевi шуми виявляються при:
374. До органофункцiональних шумiв вiдноситься:
375. Акцидентальнi шуми обумовленi:
376. Функцiональнi серцевi шуми обумовленi:
377. Головний механiзм утворення серцевих шумiв:
378. В залежностi вiд механiзму виникнення видiляють шуми:
379. Найбiльш характернi особливостi серцевих шумiв вигнання:
380. Найбiльш характернi особливостi серцевих шумiв зворотного току кровi (регургiтацiї):
381. Коли утворюються серцевi шуми зворотного току кровi (регургiтацiї) в фазу систоли:
382. Коли утворюються серцевi шуми зворотного току кровi (регургiтацiї) в фазу дiастоли:
383. Серцевi шуми наповнення виникають при:
384. Серцевi шуми вигнання виникають при:
385. Скiльки ступенiв гучностi розрiзняють:
386. Головнi особливостi, що обумовлюють висоту серцевих шумiв:
387. Високочастотний музикальний шум виникає при коливаннях:
388. Який iз вказаних шумiв необхiдно вважати дiастолiчним:
389. Локалiзацiя максимального вислуховування серцевого шуму (епiцентр) залежить переважно вiд:
390. Локалiзацiя шуму бiля верхiвки серця найбiльш характерна для:
391. Локалiзацiя епіцентру шуму у другому мiжребiр'ї злiва бiля краю грудини характерна для:
392. Локалiзацiя епiцентру шуму у другому мiжребiр'ї справа бiля краю грудини характерна для:
393. Локалiзацiя епіцентру шуму бiля мiсця прикрiплення четвертого ребра до грудини злiва характерна для:
394. Локалiзацiя епіцентру шуму бiля основи грудини характерна для:
395. Найбiльш характернi особливостi функцiональних шумiв серця:
396. Найбiльш характернi особливостi органiчних шумiв серця:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів