Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

7. "ЕЛЕКТРОКАРДIОГРАФIЯ"


285. ЕКГ- особливостi , якi не спостерiгаються у дiтей вiком до 1 року:
286. ЕКГ- особливiсть, яка у нормi не спостерiгається у дiтей шкiльного вiку:
287. Визначте невiрну вiдповiдь при характеристицi правильного синусового ритму серця:
288. При яких iз наведених патологiчних станах не спостерiгається подовження iнтервалу Q-T:
289. Патологiчнi стани , при яких подовжується iнтервал P-Q:
290. Патологiчнi стани , при яких вкорочується iнтервал Р-Q:
291. Про що свiдчить кут альфа вiд 30 до 69 градусiв:
292. Про що свiдчить кут альфа бiльше 90 градусiв:
293. Про що свiдчить кут альфа вiд 0 до 30 градусiв:
294. ЕКГ- характеристика декстаракардiї:
295. Для декстракардiї на ЕКГ характерно:
296. Для дексракардiї на ЕКГ характерно:
297. При наявностi гiпертрофiї обох шлуночкiв iз переважанням гiпертрофiї лівого шлуночка на ЕКГ спостерiгається:
298. Ектопiчнi зубцi Р, якi виникають в результатi ретроградного проведення збудження iз АВ сполучення та шлуночкiв характеризуються:
299. Уширення комплексу QRS може спостерiгатися у випадках:
300. На скiльки ударiв рiдшає пульс при синусовiй брадикардiї у дiтей вiком до 3 - х рокiв:
301. Яка iз аритмiй, обумовлена порушенням функцiї автоматизму, зустрiчається в дитячому вiцi рiдше всього:
302. Яка з наведених причин не викликає синусову брадикардiю:
303. Патологiчнi стани, при яких може спостерiгатися синусова тахiкардiя:
304. При яких станах спостерiгається синусова брадикардiя:
305. ЕКГ - ознаки, якi характеризують синусову аритмiю:
306. Етiологiчнi фактори синдрому слабкостi синусового вузла:
307. ЕКГ - ознаки синдрому слабкостi синусового вузла:
308. Неповна синоатрiальна блокада характеризується:
309. ЕКГ - ознаки неповної атрiовентрикулярної блокади I ступеня:
310. ЕКГ - ознаки неповної атрiовентрикулярної блокади II ступеня ( Мобiтц 1):
311. ЕКГ - ознаки неповної атрiовентрикулярної блокади II ступеня ( Мобiтц 2):
312. ЕКГ - ознаки повної атрiовентрикулярної блокади:
313. Причини виникнення повної атрiовентрикулярної блокади:
314. Синдром Фредерiка - це:
315. ЕКГ - ознаки, якi зустрiчаються при ревматичному кардитi:
316. ЕКГ - ознаки синдрому Вольфа - Паркiнсона - Уайта:
317. ЕКГ - ознаки атрiовентрикулярної дисоцiацiї:
318. ЕКГ - ознаки повної блокади правої нiжки пучка Гiса:
319. ЕКГ -ознаки неповної блокади правої нiжки пучка Гiса:
320. ЕКГ - ознаки повної блокади передньої гiлочки лiвої нiжки пучка Гiса:
321. ЕКГ - ознаки повної блокади задньої гiлочки лiвої нiжки пучка Гiса:
322. Для синдрому ранньої реполяризацiї шлуночкiв характерно:
323. Ознаки, якi не характернi для синдрому ранньої реполяризацiї шлуночкiв:
324. Найбiльш характерний тип переходу комплексу QRS у сегмент ST при синдромi ранньої реполяризацiї:
325. ЕКГ - ознаки шлуночкової екстрасистолiї:
326. Охарактеризуйте алоритмiю:
327. Що iз наведеного нижче не вiдноситься до алоритмiї:
328. Що iз наведеного нижче не характерно для передсердної екстрасистоли:
329. Що iз наведеного нижче не характерно для екстрасистол iз атрiовентрикулярного вузла:
330. Ознаки правошлуночкової екстрасистолiї:
331. Ознаки лiвошлуночкової екстрасистоли:
332. Ознаки парасистолiї:
333. ЕКГ - ознаки надшлуночкової пароксизмальної тахiкардiї:
334. ЕКГ - ознаки миготливої аритмiї:
335. ЕКГ - ознака гiпертрофiї правого передсердя:
336. ЕКГ - ознака гiпертрофiї лiвого передсердя:
337. ЕКГ - ознаки гiпертрофiї мiокарда правого шлуночка у дiтей до 6 мiс.:
338. Вкажiть неправильну вiдповiдь при характеристицi ЕКГ - ознак гiпертрофiї правого шлуночка у дiтей вiд 6 мiс. до 2 рокiв:
339. Вкажiть неправильну вiдповiдь при характеристицi ЕКГ - ознак гiпертрофiї мiокарду правого шлуночку у вiцi 2-12 рокiв:
340. Вкажiть неправильну вiдповiдь при характеристицi найбiльш типових ЕКГ - ознак гiпертрофiї мiокарда лiвого шлуночка у дiтей вiком 6 мiс.:
341. Вкажiть неправильну вiдповiдь при характеристицi ЕКГ - ознак гiпертрофiї мiокарда лiвого шлуночка у дiтей вiком вiд 6 мiс. до 12 рокiв:
342. Вкажiть неправильну вiдповiдь при характеристицi ЕКГ - ознак гiпертрофiї мiокарда лiвого шлуночка у дiтей вiком вiд 6 мiс. до 12 рокiв:
343. "Залповi" екстрасистоли бувають у кiлькостi:
344. ЕКГ - ознаки iшемiчного ураження мiокарда:
345. Основна ЕКГ - ознака некрозу серцевого м'яза:
346. При якому порушеннi електролiтного обмiну спостерiгається подовження iнтервалу QT:
347. При гiпокалiємiї на ЕКГ спостерiгається:
348. Вкорочення iнтервалу QT спостерiгається при:
349. Для гiперкальцiємiї характернi слiдуючи ЕКГ - ознаки:
350. Яка з наведених ознак не характерна для передозування серцевих глiкозидiв:
351. Найбiльш достовiрний метод контролю ефективностi антиаритмiчної терапiї при асистолiї:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів