Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

6. "ГОСТРА СУДИННА НЕДОСТАТНIСТЬ"


259. Клiнiчнi форми гострої судинної недостатностi
260. Головнi ознаки непритомностi / зомлiння /:
261. Головнi ознаки колапсу :
262. В момент втрати свiдомостi при непритомностi /зомлiннi / вiдмiчається :
263. Найбiльш часта причина непритомностi /зомлiння/:
264. Найбiльш частий варiант непритомностi /зомлiння/:
265. Головнi причини вазодепресорного /вазовагального / варiанту непритомномностi /зомлiння /:
266. Головнi причини непритомностi / зомлiння/ за типом ортостатичної гiпотензiї:
267. Головнi причини непритомностi /зомлiння / за типом синдрому гiперчутливостi каротидного синусу:
268. Першi заходи при непритомностi / зомлiннi/:
269. Що iз перечисленного не характерне для колапсу / виберiть одну неправильну вiдповiдь/:
270. Вкажiть головнi клiнiчнi ознаки симпатотонiчного колапсу:
271. Вкажiть головнi клiнiчнi ознаки ваготонiчного колапсу:
272. Вкажiть головнi клiнiчнi ознаки паралiтичного колапсу:
273. Для клiнiчної картини колапсу типово:
274. Характеристика шкiрних покривiв при колапсi:
275. Для клiнiки колапсу типово:
276. Якi клiнiчнi симптоми характернi для першої стадiї шоку/ збудження/:
277. Якi клiнiчнi симптоми характернi для другої стадiї шоку/ гальмування/
278. Якi клiнiчнi симптоми характернi для третьої стадiї шоку/ виснаження/:
279. Слабкiсть якого шлуночка серця в першу чергу розвивається при кардiогенному шоцi:
280. При кардiогенному шоцi в першу чергу вiдмiчається:
281. При кардiогенному шоцi проводять слiдуючи першочерговi заходи:
282. Оптимальнi препарати при кардiогенному шоцi:
283. Основою терапiї кардiогенного шоку являються:
284. Причиною синкопальних станiв кардiогенної природи можуть бути:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів