Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

4. "НАБУТI ВАДИ СЕРЦЯ."


177. Найбiльш вiрогiдна причина набутих вад серця:
178. Найбiльш типова клiнiчна ознака недостатностi мiтрального клапану:
179. Характерна ЕКГ- ознака недостатностi мiтрального клапану:
180. Фонокардiографiчна ознака недостатностi мiтрального клапану:
181. Основнi клiнiчнi ознаки стенозу лiвого атрiовентрикулярного отвору :
182. Характерна ЕКГ- ознака стенозу лiвого атрiовентрикулярного отвору:
183. Фонокардiографiчна ознака стенозу лiвого атрiовентрикулярного отвору:
184. Характерний симптом недостатностi аортального клапану :
185. Клiнiчна ознака комбiнованої мiтральної вади з переважанням мiтральної недостатностi:
186. Фонокардiографiчна ознака комбiнованої мiтральної вади з переважанням мiтральної недостатностi :
187. Клiнiчна ознака комбiнованої мiтральної вади з переважанням стенозу лiвого атрiовентрикулярного отвору :
188. ЕКГ- ознака комбiнованої мiтральної вади з переважанням стенозу:
189. Фонокардiографiчна ознака комбiнованої мiтральної вади з переважанням стенозу:
190. Клiнiчна ознака комбiнованої аортальної вади:
191. Найбiльш характернi ознаки комбiнованої вади: недостатностi двустулкового та аортального клапанiв:
192. Типова ЕКГ-ознака недостатностi двустулкового та аортального клапанiв:
193. Фонокардiографiчнi данi поєднаної вади - недостатностi двустулкового та аортального клапанiв:
194. Найбiльш типова клiнiчна ознака поєднаної вади серця - стенозу лiвого атрiовентрикулярного отвору та недостатностi аортального клапану:
195. Назвiть фонокардiографiчну ознаку недостатностi аортального клапану:
196. Пролапс мiтрального клапану - це:
197. Мiксоматозна дегенерацiя клапанного апарату лiвого передсердно-шлуночкового отвору може спостерiгатися при:
198. Для якого спадкового синдрому найменш вiрогiдний пролапс мiтрального клапану:
199. Якi аускультативнi феномени не характернi для пролапсу мiтрального клапану:
200. Друга ступiнь пролабування мiтрального клапану- це провисання його стулок у лiве передсердя на:
201. Основнi фонокардiографiчнi ознаки пролапсу мiтрального клапану:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів