Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

26. "CЕРЦЕ ПРИ ЕНДОКРИННО-ОБМIННИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ"


969. Основнi особливостi серцевої дiяльностi при цукровому дiабетi
970. Найбiльш характернi особливостi серцево-судинної системи при гiпотiреозi:
971. Основнi особливостi ЕКГ при хворобi Аддiсона:
972. Основнi особливостi серцево-судинної системи при хворобi Аддiсона у дiтей:
973. Основнi особливостi серцево-судинної системи при хворобi Iценко-Кушинга:
974. Основнi особливостi серця при феохромоцитомi:
975. Основнi особливостi ЕКГ при феохромоцитомi:
976. Основнi особливостi ЕКГ при хворобi Iценко-Кушинга:
977. Медикаментозна терапiя гострого легеневого серця:
978. Основнi клiнiчнi ознаки тиреотоксикозу:
979. При тиреотоксикозi систолiчний артерiальний тиск частiше:
980. Стадiї розвитку тиреотоксичного серця:
981. Найбiльш достовiрний тест диференцiальної дiагностики тиреотоксичного серця та мiокардиту":
982. Маса тiла хворого прогресивно знижується при:
983. Верхiвковий поштовх при тиреотоксичному серцi:
984. Перший тон на верхiвцi при тиреотоксичному серцi:
985. Скоротлива функцiя мiокарду при тиреотоксичному серцi:
986. Основним лiкуванням тиреотоксичного серця являється:
987. Миготлива аритмiя виявляється:
988. Артерiальний тиск при гiпотиреозi:
989. Дистрофiя мiокарда при гiпотиреозi лiкується, перш за все:
990. Особливостi ожирiння при хворобi Iценко-Кушинга:
991. Для якого синдрому характерно: аплазiя вiлочкової залози, аплазiя паращитовидних залоз, природженi пороки великих судин серця:
992. Для гiпопаратиреозу характерна:
993. Типовi клiнiчнi ознаки хронiчної недостатностi кори наднирникiв у дiтей (хвороби Аддiсона):
994. При вродженому адреногенiтальному синдромi з втратою солi характерна:
995. Типовi клiнiчнi ознаки вродженого адреногенiтального синдрому з втратою солi:
996. Клiнiчнi ознаки, що характернi для синдрому Шерешевського-Тернера:
997. Яка iз перечисленних вроджених вад серця найбiльш характерна для синдрому Шерешевського-Тернера:
998. Для хвороби Дауна характерно:
999. Яка iз перечисленних вроджених вад серця частiше зустрiчається при хворобi Дауна:
1000. При якiй патологiї приступи супроводжуються значними пiдвищенням артерiального тиску, тахiкардiєю, болями в дiлянцi серця, дрижанням всього тiла, пульсацiєю у скронях, почуттям страху, головним болем, погiршенням зору:
1001. Найбiльш достовiрнi методи лабораторної дiагностики феохромоцитоми:
1002. Найбiльш iнформативний простий та безпечний метод iнструментальної дiагностики феохромоцитоми:
1003. Найбiльш ефективний метод лiкування феохромоцитоми":
1004. Основна причина загибелi хворого при феохромоцитомi:
1005. При яких патологiчних станах спостерiгається гiперкалiємiя:
1006. При яких патологiчних станах спостерiгається гiпокалiємiя


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів