Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

25. "СПОРТИВНЕ СЕРЦЕ"


955. Найбiльш характернi аускультативнi ознаки фiзiологiчного спортивного серця:
956. Найбiльш характернi ЕКГ- прояви фiзiологiчного спортивного серця:
957. Чим пояснюється виражене збiльшення амплiтуди зубця Т у спортсменiв:
958. ЕКГ- ознаки, властивi патологiчному спортивному серцю:
959. Початковi клiнiчнi ознаки дистрофiї мiокарда у юних спортсменiв:
960. ЕКГ- ознаки при початкових проявах дистрофiї мiокарда у юних спортсменiв:
961. Абсолютнi протипоказання до заняття спортом у школярiв:
962. В раннiй дiагностицi дистрофiї мiокарда у спортсменiв найбiльш iнформативнi:
963. Вкажiть найбiльш частi причини раптової смертi у юних спортсменiв:
964. Найбiльш тяжкi прояви патологiчного спортивного серця:
965. Найбiльш характернi ознаки гострого перенапруження серця у спортсменiв:
966. Яка лiкарська тактика при появi на висотi фiзичного навантаження у спортсмена стiйкого збiльшення амплiтуди зубця Т та депресiї iнтервалу ST:
967. Яка лiкарська тактика при появi у пiдлiтка в результатi тренувань пароксизмальної тахiкардiї та синдрому Вольфа-Паркiнсона-Уайта:
968. Адаптивна перебудова вегетативної нервової системи у пiдлiткiв-спортсменiв:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів