Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

24. "ЛЕГЕНЕВЕ СЕРЦЕ"


933. Фактори, якi сприяють розвитку легеневого серця:
934. Клiнiчна картина гострого та напiвгострого легеневого серця:
935. При гострiй легенево-серцевiй недостатностi спостерiгаються:
936. Як залежить вздуття шийних вен при гострому та пiдгострому легеневому серцi вiд акта дихання:
937. Найбiльш характернi змiни ЕКГ при легеневому серцi:
938. Вираженi ознаки дихальної i серцево-судинної недостатностi при легеневому серцi:
939. На рентгенограмi органiв грудної клiтки при легеневому серцi вiдмiчається
940. При гострому легеневому серцi на ехокардiограмi вiдмiчається:
941. Початковi симптоми тромбоемболiї легеневої артерiї у дитини з гострим легеневим серцем:
942. Хронiчне легеневе серце має наступний основний клiнiчний прояв:
943. При легеневому серцi часто розвивається:
944. Первинна легенева гiпертензiя найчастiше буває:
945. В лiкуваннi первинної легеневої гiпертензiї найбiльш ефективнi слiдуючи препарати:
946. Корекцiя судинного тонусу при легеневiй гiпертензiї в значнiй мiрi залежить вiд етiологiчного фактору:
947. Основна фармакологiчна дiя препарату альфа-адреноблокатору фентоламiна:
948. При хронiчному легеневому серцi та початкових ознаках серцевої недостатностi показанi:
949. Захворювання та симптоми, властивi анамнезу дiтей з первинною легеневою гiпертензiєю:
950. Природженi вади серця, при яких рентгенологiчно вiдмiчається вибухання стовбура легеневої артерiї:
951. Природженi вади серця, при яких рентгенологiчно вiдмiчається западання дуги легеневої артерiї:
952. Клiнiчнi симптоми хвороби Аєрса:
953. При якiй патологiї зустрiчається синдром Аерзи:
954. Термiни, аналогiчнi поняттю первинна легенева гiпертензiя:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів