Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

23. "ПУХЛИНИ СЕРЦЯ"


913. Якi пухлини серця найбiльш характернi для дiтей 1 року життя:
914. Особливостi рабдомiоми у дiтей:
915. Найбiльш характернi данi ЕКГ для iнтрамурального росту пухлин серця:
916. Найбiльш iнформативний метод дiагностики iнтрамуральних пухлин серця:
917. Переважна локалiзацiя фiброми, що обумовлює її iноперабiльнiсть:
918. Характеристика мезотелiоми (пухлини серця):
919. Основнi симптоми, характернi для пухлин передсердя:
920. Чи можна внутрiпередсердну пухлину помилково прийняти за ревматичне ураження серця:
921. Характеристика рентгенограм для внутрiпередсердної локалiзацiї пухлин:
922. Змiни на рентгенограмi при внутрiшлуночковiй локалiзацiї пухлин:
923. Найбiльш iнформативний метод дiагностики внутрiпорожнинних пухлин серця:
924. Для доброякiсних пухлин серця типово:
925. Диференцiйна дiагностика пухлин серця проводиться з слiдуючими захворюваннями:
926. У передньому середостiннi найчастiше зустрiчаються:
927. Для новоутворень заднього середостiння у дитячому вiцi найбiльш характернi:
928. В аналiзах кровi при нейробластомi вiдмiчають:
929. Пухлини плеври (мезотелiоми) клiнiчно проявляються:
930. Для дiагностики реноваскулярної гiпертензiї треба провести:
931. Клiнiчна симптоматика наявностi феохромоцитоми включає:
932. Основним у дiагностицi гормонально активних пухлин надниркових залоз є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів