Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

22. "АТЕРОСКЛЕРОЗ У ДIТЕЙ"


903. Вкажiть правильне визначення атеросклерозу:
904. Назвiть найбiльш суттєвi фактори виникнення атеросклерозу:
905. Рiвень холестерину сироватки кровi у дiтей 9-14 рокiв:
906. Найбiльш iнформативним показником атерогенностi є:
907. Препарати, що знижують рiвень лiпiдiв в кровi:
908. Нормалiзацiя обмiну холестерину може бути досягнута за допомогою слiдуючи заходiв:
909. Дiєтотерапiя у дiтей з дiслiпопротеiдемiєю включає:
910. Захворювання, якi сприяють прискореному розвитку атеросклерозу:
911. Атеросклеротичний процес у дитячому вiцi є:
912. При атеросклерозi у дитячому вiцi спостерiгається:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів