Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

20. "СИСТЕМНИЙ ВАСКУЛIТ"


842. Основнi причини виникнення системного васкулiту у дiтей:
843. У початкових стадiях системного васкулiту механiзми згортання кровi:
844. При геморагiчному васкулiтi рiвень фiбриногену найчастiше:
845. При геморагiчному васкулiтi рiвень тромбоцитiв найчастiше:
846. Який калiбр уражених судин при геморагiчному васкулiтi:
847. Який калiбр уражених судин при вузликовому периартерiїтi:
848. Який калiбр уражених судин при хворобi Такаясу:
849. Для геморагiчного васкулiту притаманний тип кровоточивостi:
850. При наявностi показань до антибактерiальної терапiї у хворих з проявами геморагiчного васкулiту, Ви в першу чергу призначите:
851. При якому ступенi активностi геморагiчного васкулiту призначають глюкокортикоїди
852. Термiн курсу гормонотерапiї хворим на геморагiчний васкулiт з високим ступенем активностi:
853. Найчастiше гепарин хворим на геморагiчний васкулiт вводять:
854. Закiнчують курс гепарину при лiкуваннi хворих на геморагiчний васкулiт шляхом:
855. При вiдсутностi ефекту вiд введення гепарину у дозi 50-100 од/кг ваги тiла кожнi 6 годин введення на протязi 5-6 днiв, Ви призначите:
856. Оптимальне подовження часу згортання кровi порiвняно з початковими показниками при лiкуваннi системних васкулiтiв гепарином, курантiлом, тренталом:
857. При шкiряному рецидивуючому варiантi геморагiчного васкулiту терапiю починають з:
858. Хворим на геморагiчний васкулiт курантiл та трентал краще призначати:
859. Оптимальний термiн курсу препаратiв дезагрегантiв /курантiлу, тренталу, тiклiду/ при лiкуваннi хворих на геморагiчний васкулiт складає:
860. Закiнчують курс дезагрегантiв /курантiлу, тренталу та iн./ при лiкуваннi хворих на геморагiчний васкулiт шляхом:
861. При неефективностi типової схеми терапiї при рецидивуючому перебiгу геморагiчного васкулiту П ст. активностi, вiддають перевагу в лiкуваннi:
862. При геморагiчному васкулiтi у дебютi ниркового синдрому найчастiше зустрiчається:
863. При вузликовому периартерiїтi характернi змiни в артерiях:
864. Для хворих з вузликовим периартерiїтом найбiльш притаманнi синдроми:
865. Артерiальний тиск при вузликовому периартерiїтi найчастiше:
866. Помилки при дослiдженнi гемостазу у хворих на геморагiчний васкулiт можливi внаслiдок:
867. Симптом лiведо притаманний:
868. Для клiнiчної картини амiлоiдозу характерна:
869. Вторинний амiлоiдоз з(являється пiсля початку основного захворювання найчастiше через:
870. Пiд час переходу 1 ступеню амiлоiдозу нирок до П ступеню клiнiчнi прояви найчастiше:
871. Лiкування хворого на амiлоїдоз найчастiше починають з призначення:
872. Нирковий синдром при геморагiчному васкулiтi найчастiше виникає:
873. Клiнiчнi форми геморагiчного васкулiту:
874. Для пiдшкiрних вузликiв при вузликовому периартерiїтi притаманно:
875. До паракоагуляцiйних тестiв належать:
876. При геморагiчному васкулiтi загальний рiвень лейкоцитiв найчастiше:
877. За останнi двадцять рокiв у хворих на геморагiчний васкулiт кiлькiсть абдомiнальних синдромiв:
878. За останнi двадцять рокiв у хворих на геморагiчний васкулiт кiлькiсть нефротичних ускладнень:
879. Курс ентеросорбентiв, що призначається хворим на геморагiчний васкулiт, повинен складати:
880. Контрольними тестами ефективностi терапiї дезагрегантами та гепарином, у хворих на системний васкулiт, повинно бути:
881. Найчастiше вiдмiняють глюкокортикостероїди при лiкуваннi хворих на геморагiчний васкулiт:
882. Чи слiд призначати одночасно хворим на геморагiчний васкулiт iндометацин чи аспiрин:
883. Найчастiша тривалiсть курсу азатiоприну при лiкуваннi хворих на системний васкулiт:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів