Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

18. "МЕДИКАМЕНТОЗНI ПРОБИ"


812. Проба з калiєм нормалiзує електрокардiографiчнi змiни:
813. Проби з алупентом та iзадрином не використовуються:
814. Калiй-обзiданова проба проводиться при :
815. Доза хлориду калiю при проведеннi проби з калiєм:
816. При нормальнiй чутливостi до обзiдану пiк дiї препарату:
817. Ефект обзiданової проби:
818. Протипоказання до проведення обзiданової проби:
819. Зникнення екстрасистол при обзiдановiй пробi свiдчить про:
820. Показання до проведення обзiданової проби:
821. Доза обзiдану при проведеннi проби дитинi 10 рокiв:
822. Позитивна калiєва проба свiдчить про:
823. Показання до проведення калiєвої проби:
824. Протипоказання до проведення калiєвої проби:
825. Протипоказання до проведення атропiнової проби:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів