Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

17. "МIОКАРДIОДИСТРОФIЇ"


773. Фактори, якi впливають на розвиток дистрофiї мiокарда:
774. Чи може дистрофiя мiокарда привести до грубих структурних змiн серцевого м"язу:
775. Основнi раннi клiнiчнi та ЕКГ- ознаки мiокардiодистрофiї:
776. При мiокардiодистрофiї змiнюються слiдуючи бiохiмiчнi показники кровi:
777. Найбiльш iнформативнi iнструментальнi дослiдження для виявлення дистрофiї мiокарда:
778. Скiльки стадiй мiокардiодистрофiї розрiзняють:
779. Чи має значення дистрофiя мiокарда у виникненнi серцевої недостатностi:
780. ЕКГ-ознаки мiокардiодистрофiї:
781. ФКГ-ознаки дистрофiї мiокарду:
782. Препарати, якi покращують обмiн серцевого м(язу при мiокардiодистрофiї:
783. Чи може розвинутися мiокардiодистрофiя при захворюваннях органiв кровотворення / анемiї, лейкози / :
784. Чи зворотнi порушення обмiну серцевого м(язу при мiокардiодистрофiї:
785. Який iз наведених показникiв периферiйної кровi властивий мiокардiодистрофiї:
786. Гостра дистрофiя мiокарда розвивається найчастiше при таких вiрусних захворюваннях:
787. Якi оболонки серця найчастiше уражаються при дифтерiї:
788. Якi фактори впливають на розповсюдження патологiчного процесу в серцi:
789. Довготривалi змiни серця i судин при дифтерiї виникають:
790. Механiзм патологiчних змiн серця та судин при iнфекцiйних захворюваннях:
791. Основна причина смертi хворого дифтерiєю в раннiй перiод хвороби:
792. При яких мiокардитах спостерiгається найбiльш тяжка клiнiчна картина:
793. Найбiльш частий наслiдок дифтерiйного мiокардиту:
794. При дифтерiйному паралiчi серця артерiальний тиск:
795. За характером перебiгу видiляють слiдуючи форми мiокардiодистрофiї:
796. При ранньому дифтерiйному паралiчi серця спостерiгається:
797. При тяжкiй формi дифтерiї в першi днi захворювання виявляються слiдуючи клiнiчнi данi з боку серцево-судинної системи:
798. Ознаки пiзнього ураження серцево-судинної системи при дифтерiї:
799. Чи вiрний дiагноз "дизметаболiчна мiокардiодистрофiя " :
800. Типовими ознаками скарлатинозного серця є:
801. Чи минущi змiни в серцi при гострiй мiокардiодистрофiї:
802. Який фактор агресiї стрептокока є фактором розповсюдження та проникнення:
803. Токсин стрептокока, який викликає лiзис еритроцитiв i має кардiотоксичну дiю:
804. Чи здатнi мигдалики синтезувати iнтерферон:
805. Якi класи iмуноглобулiнiв здатнi синтезувати мигдалики:
806. Змiни з боку серця при ангiнах та тонзилiтах обумовленi головним чином:
807. Синдром Дауна частiше всього поєднується:
808. Синдром Холта-Орама - синдром " рука-серце " найчастiше поєднується з:
809. До спадкових хвороб сполучної тканини вiдносяться:
810. Для синдрома Марфана типово:
811. Синдром Марфана супроводжується слiдуючими аномалiями серцево-судинної системи:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів