Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

1. "ОРГАНIЗАЦIЯ КАРДIОРЕВМАТОЛОГIЧНОЇ ДОПОМОГИ ДIТЯМ"


1. Профiлактичнi щеплення проти дифтерiї та правцю протипоказанi:
2. Звiльнюються вiд iспитiв:
3. Пiсля проведення кардiохiрургiчного лiкування хворi щомiсячно оглядаються педiатром та кардiологом на протязi:
4. Найбiльш часте ускладнення пiсля хiрургiчної корекцiї вад серця:
5. Ступiнь недостатностi кровообiгу, котра є протипоказанням для лiкування на курортах, вiддалених по клiматичним умовам вiд постiйного мiсця проживання хворого:
6. Профiлактична доза біциліну - 5 дiтям дошкiльного вiку:
7. Профiлактична доза біциліну - 5 дiтям шкiльного вiку:
8. Хворим, якi перенесли первинний ревмокардит з формуванням вади серця, проводиться щорiчна бiцилiно- медикаментозна профiлактика на протязi:
9. Чи надається перевага тонзилектомiї над консервативним лiкуванням хронiчного тонзилiту у хворих ревматичними вадами серця:
10. Проведення тонзилектомiї доцiльно:
11. Профiлактика ревматичних вад серця крiм ін'єкцій бiцилiну, припускає також призначення:
12. Хворим на ревматизм з вадами серця без порушення кровообiгу протипоказанi наступнi фактори:
13. Показання до санаторно-курортного лiкування при ревматизмi:
14. Вкажiть дитячi кардiологiчнi курорти:
15. При яких вадах серця у дiтей показано санаторно-курортне лiкування:
16. Показання для санаторно-курортного лiкування при вегетативних дисфункцiях
17. Показання для санаторно - курортного лiкування дiтям реконвалiсцентам пiсля перенесеного неревматичного кардиту:
18. Показання для санаторно-курортного лiкування хворих з ЮРА:
19. При склеродермiї санаторно-курортне лiкування показано:
20. Протипоказання для лiкування у мiсцевих санаторiях дiтей iз захворюваннями серцево-судинної системи


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів