Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


23. Дитячі інфекційні хвороби

8. "Вірусні гепатити"


808. До воріт печінки входять: 1)Печінкова артерія, 2) Загальна печінкова протока, 3)Портальна вена, 4)Лімфатичні судини
809. Головна біологічна ознака цитолізу гепатоцитів є
810. Який симптом при вірусних гепатитах є клінічною ознакою холестазу
811. До біологічних ознак холестазу не відноситься підвищення в крові
812. Гепатити можуть викликати усі перераховані віруси, окрім
813. Вірус гепатиту А відноситься до
814. Вірусу гепатиту А не властиво
815. Найбільшу епідеміологічну небезпеку при вірусному гепатиті А представляють
816. Основний механізм передачі вірусного гепатиту А
817. При вірусному гепатиті А не спостерігається один з перерахованих шляхів зараження
818. Для вірусного гепатиту А характерні наступні епідеміологічні закономірності, за винятком
819. Головним механізмом патогенезу вірусного гепатиту є
820. Зростання імунітету звільняє організм від вірусу гепатиту А
821. Середня тривалість інкубаційного періоду при вірусному гепатиті А
822. Найбільш частий варіант переджовтяничного періоду при вірусному гепатиті А
823. Після появи жовтяниці при вірусному гепатиті А самопочуття хворого
824. Загальна тривалість переджовтяничного періоду при вірусному гепатиті А
825. Гіпертрансфераземія при ВГА найчастіше
826. Наслідком ВГА звичайно є
827. Що не відноситься до специфічної профілактики вірусного гепатиту А
828. Які положення правильно характеризують пасивну імунізацію проти гепатиту А
829. Підтвердженням діагнозу ВГА є виявлення
830. Вірус гепатиту В відноситься до
831. Яка з характеристик вірусу гепатиту В не вірна
832. Вірус гепатиту В залишається стабільним у висушеній краплі крові при кімнатній температурі
833. Джерело інфекції вірусу гепатиту В
834. Механізми передачі вірусу гепатиту В
835. Передача вірусу гепатиту В від матері до плоду відбувається
836. Тривалість інкубаційного періоду при ВГВ
837. Найчастіші варіанти переджовтяничного періоду при ВГВ: а)артралгічний, б)грипоподібний, ,в)диспептичний, г)латентний, д)астено-вегетативний
838. Початок хвороби при вірусному гепатиті В звичайно
839. Після появи жовтяниці при ВГВ стан хворого
840. Середня тривалість жовтяничного періоду при ВГВ
841. Гіпертрансфераземія при ВГВ звичайно
842. Показники тимолової реакції при ВГВ
843. Наслідком ВГВ не може бути
844. Найменш важливим показником - передвісником хронізації ВГВ є
845. Для перебігу ВГВ у дітей 1-го року життя не є типовим
846. В гострій жовтяничній стадії ВГВ в крові не виявляється
847. Що правильно характеризує Hbе Аg
848. Який з серологічних маркерів можна виявити в крові в інкубаційному періоді вірусного гепатиту В:
849. Який показник не має істотного значення як критерій тяжкості ВГВ:
850. Ознакою інтоксикації при ВГВ не може бути:
851. До ознак геморагічного синдрому при ВГВ не відноситься
852. В периферичній крові в гострому періоді ВГВ не виявляється
853. Яке з положень правильне про дію глюкокортикоїдів при гострому вірусному гепатиті В
854. Яка патологія зумовлена підвищеним утворенням імунних комплексів при вірусному гепатиті В
855. Для гепатиту Д не характерно
856. Для дельта-вірусу не є характерним
857. Найбільш несприятливими для хворого ВГ є
858. Вірус гепатиту С відноситься до групи
859. Вірусу гепатиту С не властиво
860. Епідеміологічні особливості вірусного гепатиту С, за винятком
861. Не типовим біохімічним показником сироватки крові при змішаній інфекції ГВ та ГД є
862. Для епідеміологічної характеристики ВГЕ не характерно
863. Інкубаційний період ВГЕ
864. Який з перерахованих симптомів при тяжкому перебігу захворювання характерний виключно для ВГЕ
865. Для клініки хронічного гепатиту з мінімальним ступенем активності не є типовим
866. Для клініки хронічного активного гепатиту не є типовим
867. До серологічних маркерів хронічного гепатиту В не відноситься
868. Диференційна діагностика хронічного вірусного гепатиту В проводиться з
869. Головний принцип лікування хворих на хронічні гепатити з мінімальною активністю
870. Діагностика хронічної патології печінки у підлітка повинна включати всі обстеження, окрім
871. Для лікування хворих на хронічний ВГВ застосовують
872. Критеріями успіху інтерферонотерапії хворих на хронічний ВГВ є, крім
873. Механізм дії препаратів інтерферону-альфа при хронічних гепатитах
874. Побічні ефекти інтерферонотерапії
875. Побічні ефекти інтерферонотерапії, які найчастіше спостерігаються у хворих на хронічний гепатит
876. Для контролю терапії інтерфероном проводять
877. До показників ефективності інтерферонотерапії хворих на хронічний ВГВ відносяться, крім
878. Збільшення розмірів печінки не характерно для
879. При якій протозойній інфекції відмічається ураження печінки
880. При якому гельмінтозі збудник паразитує у тканині печінки або жовчовивідних шляхах
881. При якому системному захворюванні сполученої тканини відмічається ураження печінки
882. Для яких захворювань крові не є характерним збільшення печінки
883. Який біохімічний показник є проявом гемолізу еритроцитів
884. Найбільш ефективний препарат для терапії хронічного гепатиту С
885. У 4-річної дівчинки протягом 2 днів спостерігається послаблення стільця, температура 38 С, анорексія. При обстеженні рівень загального білірубіну 40 мкмоль/1, рівень АЛТ 230 МО/л. Який з методів може підтвердити Ваш діагноз


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів