Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


23. Дитячі інфекційні хвороби

6. "Ентеровірусна інфекція"


512. Ентеровіруси людини ЕСНО і Коксаки викликають
513. Родина пікорнавірусів не включає наступні групи вірусів
514. Для ентеровірусів не характерно
515. Переважним шляхом передачі ентеровірусів є
516. Найбільша захворюваність ентеровірусною інфекцією реєструється у віці
517. Максимальне зростання захворюваності ентеровірусною інфекцією спостерігається
518. Основним патогенетичним механізмом ентеровірусної інфекції є
519. Для ентеровірусів характерним є ураження
520. Для вірусів Коксаки А найбільш характерною клінічною формою є
521. Вірус Коксаки В частіше інших ентеровірусів викликає
522. Найбільш типовою клінічною формою для вірусів ЕСНО є
523. Результатом ентеровірусного увеїту може бути
524. Серед уражень нервової системи при ентеровірусній інфекції спостерігається
525. Ентеровіруси не виділяються з наступних біологічних середовищ
526. Ліжковий режим хворим ентеровірусною інфекцією призначається
527. Для ентеровірусної інфекції не характерно
528. Гострому міоперикардиту, зв'язаному з вірусами Коксаки, не характерно
529. Для хвороби Бронхольма не типово
530. Для серозних менінгітів ентеровірусної етіології не характерно
531. Для лабораторної діагностики ентеровірусної інфекції застосовуються


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів