Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


23. Дитячі інфекційні хвороби

5. "ГРЗ"


406. Основні характеристики ГРЗ
407. Загальними закономірностями різних форм ГРЗ є
408. Основою клінічного діагнозу ріновірусної інфекції є
409. Лабораторна експрес діагностика ріновірусної інфекції здійснюється
410. Ріновірусна інфекція уражає
411. Для реовірусної інфекції не характерним є
412. Серед клінічних форм реовірусної інфекції виділяють
413. Реовірусна інфекція відрізняється від ГРЗ
414. Діагноз реовірусної інфекції встановлюється на підставі
415. Для ріновірусної інфекції не характерно
416. Для коронавірусної інфекції характерно
417. Джерелом інфекції при парагрипі є
418. Механізм передачі парагрипу
419. Сезонність захворювання при парагрипі
420. Для парагрипу не характерно
421. На парагрип частіше хворіють
422. Для парагрипу характерні наступні клінічні форми
423. Для парагрипу не типовим є
424. Для парагрипу характерні наступні зміни в слизовій оболонці ротоглотки
425. Для парагрипу характерні наступні зміни в картині крові
426. Найбільш часті ускладнення парагрипу
427. Клініка ускладненого парагрипу характеризується
428. Для лабораторної діагностики парагрипу не використовують
429. Зростання титру антитіл в крові хворих парагрипом виявляється
430. При лікуванні неускладненого парагрипу передбачається застосування
431. Показання до застосування антибактеріальних препаратів при парагрипі
432. Для крупу при парагрипі не характерно
433. Серед клінічних проявів аденовірусної інфекції найбільш рідкі
434. Механізм передачі аденовірусної інфекції, крім
435. Зростання захворюваності аденовірусною інфекцією спостерігається
436. Аденовірусною інфекцією частіше хворіють
437. Для аденовірусної інфекції у дітей не типово
438. Для аденовірусної інфекції не характерні
439. Назвіть малохарактерні початкові скарги хворих при аденовірусній інфекції
440. Для клініки аденовірусного фаринготонзиліту не характерні
441. Гострий геморагічний кон'юнктивіт при аденовірусніїй інфекції не супроводжується
442. Для клініки аденовірусної інфекції характерна наявність
443. Для аденовірусної інфекції не характерні наступні зміни в картині крові
444. Ускладненнями аденовірусної інфекції є
445. Для раннього лабораторного підтвердження діагнозу аденовірусної інфекції застосовують
446. Для профілактики аденовірусної інфекції передбачається
447. Яка з указаних ознак не характерна для аденовірусів
448. Аденовірус відрізняється від інших респіраторних захворювань
449. Найбільш типова ознака аденовірусної інфекції
450. Специфічним клінічним варіантом аденовірусної інфекції є
451. Клінічні варіанти аденовірусних кон'юнктивітів
452. Аденовірусний кон'юнктивіт від дифтерії ока відрізняють
453. Особливості аденовірусної інфекції у дітей раннього віку
454. Що характерно для температурної реакції при аденовірусній інфекції
455. Характерна ознака аденовірусної інфекції у новонароджених
456. Аденовірусну інфекцію від інфекційного мононуклеозу відрізняють
457. Специфічним препаратом для лікування хворих аденовірусною інфекцією є
458. Джерелом РС-інфекції є
459. Механізм передачі РС-інфекції
460. РС-інфекція викликається наступною групою вірусів
461. РС-інфекцією частіше хворіють
462. Сезонність захворювання при РС-інфекції
463. РС-інфекція у дітей перших 6 місяців життя частіше всього характеризується
464. Інкубаційний період при РС-інфекції частіше триває
465. Для клініки РС-інфекції не характерним є
466. Специфічна терапія РС-інфекції
467. Тривалість гарячкового періоду при РС-інфекції
468. Клініка РС-інфекція характеризується наступними симптомами
469. У хворих РС-інфекцією часто виявляються наступні клінічні симптоми
470. Ускладнені форми РС-інфекції проявляються найчастіше
471. Для РС-інфекції не характерні наступні зміни в картині крові
472. Діагностика РС-інфекції базується на
473. РС-інфекцію відрізняють від кашлюка
474. Аденовірусне захворювання від РС-інфекції відрізняють
475. Важкість РС-інфекції зумовлена
476. Особливістю РС-інфекції у новонароджених є
477. Характерними ознаками РС-інфекції є
478. Збудник мікоплазмозної інфекції відноситься до класу
479. Джерелом мікоплазмозної інфекції є
480. Механізм передачі мікоплазмозної інфекції
481. Сезонність захворювання при мікоплазмозній інфекції
482. Мікоплазма найбільш чутлива до
483. Інкубаційний період при мікоплазмозній інфекції триває
484. Для клініки інфекції Мусорlаsmа рпеиmопіае не характерні
485. Серед тяжких форм мікоплазмозної інфекції розрізняють
486. Клініка мікоплазмозної інфекції може супроводжуватися
487. Для катарального синдрома при мікоплазмозній інфекції не типовим є
488. Найбільш частим ускладненням мікоплазмозної інфекції є
489. Для мікоплазмозної інфекції характерна наступна картина крові
490. Для мікоплазмозної пневмонії характерно
491. Лабораторна діагностика мікоплазмозної інфекції здійснюється
492. Для лікування мікоплазмозної інфекції недоцільно використовувати
493. Позалегеневими вогнищами мікоплазменої інфекції можуть бути
494. Основні скарги дітей, хворих мікоплазмозною інфекцією
495. Котрий з приведених вірусів є найбільш частим етіологічним фактором застуди
496. Котрий з приведених вірусів не асоціюється з синдромом застуди
497. Вкажіть вірус, який найчастіше є причиною ларинготрахеобронхіту (крупу):
498. При вірусному крупі у дітей спостерігаються наступні прояви, крім
499. Дитині 16 років. Початок захворювання раптовий, з гарячки, ангіни, рінореї, кашлю, помірного абдомінального болю. При огляді на 4 день - гіперемія ротоглотки та болючі шийні лімфовузли. Яка найбільш можлива етіологія даної хвороби
500. У дівчинки 12р. протягом тижня лихоманка, головний біль, сухий кашель. Об'єктивно - Т=39,3 С, ЧД = 40, хрипи справа на задній поверхні легень, вогнищеві інфільтрати в нижніх долях легень. Найбільш адекватне обстеження
501. Збудник хламідійної інфекції
502. Які стадії, з названих нижче, характерні для життєвого циклу хламідій
503. Збудником яких з названих захворювань є Сhlаmіdіа trасhоmаtіs
504. Які клінічні форми характерні для гострого перебігу внутрішньоутробної хламідійної інфекціі у новонароджених
505. Сhlаmіdіа рпеиmопіае спричиняє
506. Який мікроорганізм є збудником орнітозу
507. Для клінічного перебігу пситакозу (орнітозу) характерні всі варіанти, крім
508. В лікуванні хламідійної інфекції у новонароджених не використовують
509. В лікуванні пситакоза (орнітоза) не ефективні
510. Матеріалом для дослідження хламідійної інфекції є
511. Лабораторна діагностика хламідіоза може здійснюватися за допомогою


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів