Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


23. Дитячі інфекційні хвороби

3. "Сепсис"


80. На розвиток інфекційного процесу впливає
81. Які фактори визначають патогенність мікроорганізмів
82. Фактори вірулентності інфекційного агенту
83. Сепсис можуть викликати наступні збудники
84. Вхідними воротами при сепсисі можуть бути
85. Цитокіни,що приймають участь у розвитку септичного процесу
86. Бактеріальні продукти та цитокіни стимулюють наступну фізіологічну відповідь проти мікробної інвазії при сепсисі
87. Наведені нижче особливості властиві для сепсису, за винятком
88. Зміни шкіри при сепсисі відбуваються у вигляді
89. При сепсисі серед уражень нервової системи не зустрічаються
90. При сепсисі серед уражень легень та плеври практично не виявляються
91. Гострому септичному ендокардиту не властиво
92. Для діагностики септичного ендокардиту недоцільно використовувати такі методи дослідження
93. При гострому сепсисі в периферичній крові є такі зміни
94. Для підтвердження діагнозу сепсиса за допомогою бактеріологічного методу потрібно
95. Які лабораторні обстеження необхідно призначати в першу чергу при підозрі на сепсис
96. Диференційний діагноз сепсису слід проводити з наступними хворобами
97. Для лікування гострого сепсису показано призначення
98. Для лікування уросепсису не рекомендується призначати комбінацію антибіотиків
99. Для терапії гострого сепсису недоречною комбінацією є
100. Для лікування анаеробного сепсису в терапію обов'язково включення одного з перерахованих препаратів
101. Для лікування сепсису, викликаного грампозитивними коками призначається терапія, за винятком
102. Оптимальним шляхом введення антибіотиків при сепсисі є наступний
103. Тривалість антибактеріальної терапії при лікуванні септичного ендокардиту
104. Для корекції реологічних показників крові при сепсисі застосовують наступні препарати


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів