Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


23. Дитячі інфекційні хвороби

10. "Карантинні та зоонозні інфекції"


964. Прогноз холери поганий, якщо
965. Збудники холери, крім
966. Тварини не є джерелом інфекції для
967. Еритроцити та лейкоцити у копрограмі не очікуються у пацієнтів з
968. Основні шляхи інфікування при холері, крім
969. Джерелом інфекції при холері не може бути
970. Основною причиною важкості при холері є
971. Для холери середньої важкості характерна втрата маси тіла
972. Холеру необхідно диференціювати з
973. При лікуванні холери найбільш ефективними заходами є
974. При лікуванні холери не показано використання препаратів, крім
975. Збудник чуми відноситься до роду
976. Резервуаром збудника чуми в природних вогнищах є
977. Головним перенощиком чуми є
978. Зараження людини чумою відбувається наступними шляхами
979. При чумі найбільш епідемічно небезпечні хворі
980. Найбільш частою клінічною формою інфекції, яка викликана Уеrsіпіа реstіs, є
981. Яке з наступних тверджень про бубонну форму чуми не вірне
982. При шкірній формі чуми можуть мати місце наступні зміни
983. При лікуванні чуми неефективні препарати
984. Який мікроорганізм з сімейства Васіllиs сеrеиs є збудником сибірки
985. Що не характерно для Васіllиs апthrасіs
986. Механізм дії екзотоксину, що виділяє збудник сибірки
987. Серед клінічних форм сибірки виділяють наступні, за винятком
988. Які особливості характерні для шкірної форми сибірки, за винятком
989. Ускладнення шкірної форми
990. Диференційна діагностика легеневої форми сибірки
991. Диференційна діагностика гастроінтестинальної форми сибірки, крім
992. Для діагностики сибірки використовують
993. Для лікування сибірки використовують антибіотики, за винятком
994. Які з наведених схем антибактеріальних препаратів не ефективні для лікування бруцельозу у 10-и річної дитини ?
995. Які з наступних штамів бруцел найчастіше викликають захворювання у людей?
996. Для бруцельозу характерні симптоми
997. Що характерно для бруцел
998. Головною ланкою імунітету, що забезпечує одужання від бруцельозу є
999. До ускладнень бруцельозу не відносять
1000. Для гострого періоду бруцельозу не характерно
1001. Для діагностики бруцельозу використовують
1002. Інфікування дітей бруцельозом, як правило, не відбувається при
1003. Джерелом інфекції при бруцельозі є
1004. Назвіть малоймовірний шлях зараження при бруцельозі
1005. Серед клінічних симптомів гострого бруцельозу рідко зустрічаються
1006. Яке з тверджень є правильним по відношенню до інфекції, що викликається Frапсіsеllа tиlаrепsіs?
1007. Який шлях передачі туляремії найменш імовірний?
1008. Головним природним джерелом туляремії є
1009. Що характерно для збудника туляремії
1010. Основною ланкою імунітету, що забезпечує одужання від туляремії, є
1011. Яка з клінічних форм туляремії найбільш часто зустрічаєтьсчя у дітей
1012. Головними клінічними симптомами туляремії є
1013. Які з діагностичних тестів найбільш часто і широко використовуються для діагностики туляремії
1014. Для лікування туляремії використовують
1015. Для серологічної діагностики лептоспірозу використовують наступні реакції, крім
1016. Мінімальний діагностичний титр реакції мікроаглютинації та лізису при лептоспірозі
1017. Які спірохети не можуть викликати захворювання у людей
1018. Головні критерії важкості при лептоспірозі
1019. При лептоспірозі може спостерігатись
1020. Для перших днів перебігу лептоспірозу характерно
1021. Причиною смерті при лептоспірозі може бути
1022. Яке з тверджень відносно лептоспірозу неправильне
1023. Найбільш часто для діагностики лептоспірозу використовують
1024. У яких тварин проходить статева стадія життєвого циклу Тохорlаsmа gопdіі
1025. Вертикальна трансмісія Тохsорlаsmа dопdіі від гостро інфікованої матері до її плоду найчастіша при інфікуванні
1026. Для вродженої токсоплазмозної інфекції з ураженнями ЦНС та очей характерні ознаки, крім
1027. Яка симптоматика найчастіше асоціюється з гострою набутою токсоплазмозмозною інфекцією
1028. Яке лікування одержують діти з вродженою токсоплазмозною інфекцією
1029. Можливі прояви токсоплазмозної інфекції, за виключенням
1030. У дитини з вродженим токсоплазмозом виявлена гідроцефалія внаслідок обструкції Сільвієвого водопроводу. Який наступний етап лікування після встановлення вентрикулоперитонеального шунту
1031. У дитини з вродженим токсоплазмозом може спостерігатись все, окрім
1032. Токсоплазмозна інфекція передається всіми шляхами, окрім
1033. Що характерно для хвороби котячої подряпини?
1034. Збудником хвороби котячої подряпини є
1035. Вкажіть правильно морфологічну характеристику Ваrtопеllа hепsеlае
1036. Вкажіть найчастішу локалізацію аденопатії при хворобі котячої подряпини
1037. Яке з приведених положень помилкове відносно хвороби котячої подряпини
1038. Все правильно характеризує хворобу котячої подряпини, окрім
1039. Вкажіть найбільш типовий перебіг хвороби котячої подряпини
1040. Вкажіть, яка з атипових форм хвороби котячої подряпини зустрічається частіше
1041. Для лікування хвороби котячої подряпини не застосовують
1042. У дитини 6-и років протягом 5 тижнів збільшені правосторонні білявушні та верхні шийні лімфовузли. Спостерігався правосторонній кон'юктивіт. Найбільш вірогідний збудник при цьому захворюванні:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів