Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


23. Дитячі інфекційні хвороби

1. "Імунологія"


1. Що відноситься до першої лінії захисту проти інфекційних агентів
2. Основний клітинний компонент специфічного імунітету
3. Основний гуморальний компонент специфічного імунітету
4. Система комплементу - це
5. Все перераховане є результатом активації комплементу, за винятком
6. Дефіцит якого компоненту комплементу найчастіше зустрічається при рецидивуючій менінгококовій інфекції
7. Який тип лейкоцитів приймає основну участь у фагоцитозі?
8. Які клітини відносяться до мононуклеарної фагоцитарної системи?
9. Яка речовина з противірусною активністю продукується макрофагами?
10. Яку захисну функцію виконують моноцити і макрофаги?
11. Який з гострофазних білків є найбільш чутливим та швидкореагуючим індикатором гострого запалення?
12. Вкажіть клас імуноглобулінів, який утворюється першим при імунній відповіді?
13. Який клас імуноглобулінів є домінуючим в секретах слизових оболонок і попереджує прикріплення мікроорганізмів до епітеліальних клітин?
14. Який з класів імуноглобулінів здатний проникати через плаценту?
15. Що відноситься до центральних лімфоїдних органів у людини?
16. До функції Т-лімфоцитів не відноситься?
17. Т-лімфоцити хелпери мають на своїй поверхні?
18. Що правильно характеризує гуморальну імунну відповідь?
19. До основних клінічних проявів В-клітинної недостатності відноситься?
20. Додатково до антивірусної дії, інтерферони можуть впливати на інші функції клітин організму. Введення екзогенного інтерферону не впливає на?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів