Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

9. "Імунодефіцити"


599. Яке з тверджень щодо первинних імунодефіцитів вказано невірно?
600. Яке з тверджень щодо частоти вроджених імунодефіцитів є вірним?
601. Яке з тверджень щодо частоти первинних імунодефіцитів є невірним?
602. За даними ВООЗ загальна частота первинних імунодефіцитів (виключаючи безсимптомний дефіцит IgА) складає:
603. Вкажіть основні типи вродженої недостатності імунітету:
604. Клінічним критерієм, який дозволяє запідозрити у дитини імунодефіцитний стан є:
605. Згідно до десятої міжнародної статистичної класифікації хвороб серед захворювань із залученням імунного механізму виділяють:
606. На які групи, згідно до класифікації ВООЗ (1995), розподіляються усі первинні імунодефіцити?
607. Згідно до класифікації імунодефіцитів ВООЗ (1995) серед первинних імунодефіцитів виділяють такі групи захворювань, за винятком:
608. Згідно до десятої міжнародної статистичної класифікації хвороб та класифікації ВООЗ (1995) до групи "Імунодефіцити з переважною недостатністю антитіл" не відноситься:
609. Згідно до десятої міжнародної статистичної класифікації хвороб та класифікації ВООЗ (1995) до групи "Імунодефіцити з переважною недостатністю антитіл" відноситься:
610. Згідно до десятої міжнародної статистичної класифікації хвороб та класифікації ВООЗ (1995) до групи "Імунодефіцити з переважною недостатністю антитіл" не відноситься:
611. Згідно до десятої міжнародної статистичної класифікації хвороб до групи "Комбіновані імунодефіцити" відноситься:
612. Згідно до десятої міжнародної статистичної класифікації хвороб до комбінованих імунодефіцитів не відноситься:
613. Згідно до десятої міжнародної статистичної класифікації хвороб до комбінованих імунодефіцитів відноситься:
614. Причиною розвитку комбінованого імунодефіциту може бути:
615. Причиною розвитку комбінованого імунодефіциту не може бути:
616. Згідно до десятої міжнародної статистичної класифікації хвороб до імунодефіцитів, що пов'язані з іншими значними дефектами відноситься:
617. Діагноз лімфопенії встановлюється:
618. Критерієм діагностики лімфоцитопенії є кількість лімфоцитів(*10^9 /л):
619. В аналізі крові дитини кількість лімфоцитів 1,1*10^9/л. Які Ваші подальші рішення?
620. Яке з тверджень щодо лімфопенії вказано невірно?
621. При яких первинних імунодефіцитах завжди розвивається лімфопенія?
622. Лімфопенія звичайно спостерігається при більшості комбінованих імунодефіцитів, за винятком:
623. Лімфопенія є однією з діагностичних ознак комбінованих імунодефіцитів, але, як правило, не спостерігається при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів