Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

46. "Стрес"


1318. Як впливає стрес на iмунну систему?
1319. Вiд яких факторiв залежить реакцiя органiзму на стрес?
1320. Яке визначення стресу є вiрним?
1321. До загального адаптацiйного синдрому не належить
1322. Чи впливають на функцiю iмунної системи бiологiчно активнi речовини, якi утворюються пiд час стресу?
1323. Якi органи iмунної системи зазнають найбiльшого впливу пiд час стресу?
1324. В результатi стресу в тимусi вiдбувається


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів