Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

45. "Алергiчний кон'юнктивiт"


1316. Якi прояви не характернi для сезонного кон'юнктивiту?
1317. Якi з вказаних заходiв не застосовуються в лiкуваннi сезонного кон'юнктивiту?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів