Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

44. "Атопiчний дерматит"


1308. Атопiчний дерматит найчастiше зустрiчається
1309. В залежностi вiд вiку дебюту, характеру поширення, прогнозу можна видiлити наступнi форми атопiчного дерматиту, за винятком
1310. Якi ознаки не є характерними для екземи немовлят?
1311. Вкажiть ознаки не типовi для дитячої екземи
1312. Для екземи пiдлiткiв та дорослих нетиповим є
1313. Лабораторними ознаками атопiчного дерматиту є
1314. Вкажiть ускладнення атопiчного дерматиту
1315. Якi препарати використовуються для лiкування атопiчного дерматиту?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів