Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

42. "Патогенез бронхiальної астми"


1287. За патогенезом видiляють наступнi форми бронхiальної астми, за винятком
1288. Тонус гладеньких м'язiв бронхiв визначається активнiстю
1289. Яке твердження про роль симпатичної нервової системи при бронхiальнiй астмi є некоректним?
1290. Якi адренергiчнi рецептори найбiльш представленi в дихальних шляхах?
1291. Яка форма бронхiальної астми найчастiше зустрiчається у дiтей?
1292. Назвiть основнi ланки патогенезу зовнiшньої бронхiальної астми
1293. Яка бiологiчно активна речовина не вивiльняється при дегрануляцiї тучних клiтин?
1294. Вкажiть основнi ознаки внутрiшньої бронхiальної астми
1295. Вкажiть основнi змiни, якi вiдбуваються в органiзмi дитини внаслiдок розвитку бронхоспазму при бронхiальнiй астмi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів