Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

41. "Бронхiальна астма та iншi алергiчнi захворювання"


1250. На який вiк найчастiше припадає дебют бронхiальної астми у дiтей?
1251. Який прогноз мають хворi на бронхiальну астму?
1252. Яке визначення бронхiальної астми, на Ваш погляд, є найбiльш доцiльним?
1253. Вкажiть основну мету лiкування хворих на бронхiальну астму
1254. Який з перерахованих проявiв не властивий бронхiальнiй астмi?
1255. Якi змiни пiкової швидкостi видиху (ПШВ) не є типовими для пiдтвердження дiагнозу бронхiальної астми?
1256. У якого хворого необхiдно виключити захворювання на бронхiальну астму в першу чергу?
1257. Який метод слiд обов'язково застосовувати при обстеженнi хворих на бронхiальну астму?
1258. Умови досягнення контролю над астмою
1259. Якi препарати є найефективнiшими для довготривалої профiлактики бронхiальної астми?
1260. Який шлях введення лiкiв є найбiльш доцiльним при проведеннi довготривалої профiлактики бронхiальної астми?
1261. До правильного проведення лiкування бронхiальної астми дозованими аерозольними iнгаляторами (ДАІ) не вiдноситься?
1262. Основнi пiдходи для досягнення контролю над бронхiальною астмою
1263. Як часто слiд переглядати лiкування при встановленому контролi над астмою?
1264. Вкажiть умови переходу на крок вгору при лiкуваннi хворих на бронхiальну астму
1265. Якi препарати не використовуються для довготривалої профiлактики бронхiальної астми?
1266. Якi препарати не використовуються для надання невiдкладної допомоги хворим на бронхiальну астму?
1267. Хворим бронхiальною астмою першого ступеня не властиво:
1268. Хворим бронхiальною астмою другого ступеня не властиво:
1269. Хворим бронхiальною астмою третього ступеня не властиво:
1270. Хворим бронхiальною астмою четвертого ступеня не властиво:
1271. Яке з тверджень щодо лiкування хворого на бронхiальну астму першого ступеню є некоректним?
1272. Яке з тверджень щодо лiкування хворого на бронхiальну астму другого ступеню є некоректним?
1273. Яке з тверджень щодо лiкування хворого на бронхiальну астму третього ступеню є некоректним?
1274. Яке з тверджень щодо лiкування хворого на бронхiальну астму четвертого ступеню є некоректним?
1275. Яка умова переходу на крок вниз при лiкуваннi хворого на бронхiальну астму?
1276. До групи ризику виникнення смертi внаслiдок бронхiальної астми входять пацiєнти, за винятком
1277. Для лiкування нападiв бронхiальної астми рекомендується застосовувати наступнi препарати
1278. Для легкого нападу бронхiальної астми є не властивим
1279. Тактика ведення хворого на бронхiальну астму вдома при розвитку нападу ядухи
1280. Хто повинен розпочинати лiкування нападу ядухи у хворого на бронхiальну астму?
1281. Яке з тверджень щодо лiкування бронхiальної астми в домашнiх умовах є некоректним?
1282. Якi дослiдження непотрiбно проводити хворому на бронхiальну астму, який надiйшов з проявами гострої ядухи в стацiонарi?
1283. Початок лiкування хворого на бронхiальну астму в стацiонарi з проявами гострої ядухи не розпочинають з
1284. Вкажiть можливi ускладнення бронхiальної астми
1285. Гострий приступ бронхiальної астми необхiдно диференцiювати з наступними станами, за винятком
1286. Хронiчний перебiг бронхiальної астми необхiдно диференцiювати з наступними станами, за винятком


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів