Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

40. "Запальнi захворювання кишкiвника"


1239. До неспецифічних запальних захворювань кишкiвника не належать
1240. При виразковому колiтi завжди спостерiгається ураження
1241. Для виразкового колiту не типовим є
1242. До позакишкових проявiв неспецифічних запальних захворювань кишкiвника належить
1243. З яким захворюванням необхiдно проводити диференцiйний дiагноз неспецифічних запальних захворювань кишкiвника?
1244. Для дiагностики виразкового колiту не використовують
1245. При хворобi Крона найчастiше уражається
1246. Для хвороби Крона характерним є ураження
1247. Для хвороби Крона, на вiдмiну вiд виразкового колiту, властивим є
1248. Для лiкування неспецифічних запальних захворювань кишкiвника використовують
1249. В патогенезi неспецифічних запальних захворювань кишкiвника найбiльше значення мають


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів