Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

38. "Склеродермiя"


1164. Вкажiть головний дiагностичний критерiй системної склеродермiї
1165. При якiй формi склеродермiї спостерiгається раннє значне ураження внутрiшнiх органiв?
1166. Якi ураження шкiри не є характерними для системної склеродермiї?
1167. При яких захворюваннях у дiтей найчастiше зустрiчається вторинний феномен Рейно?
1168. Якi ураження шлунково-кишкового тракту характернi для системної склеродермiї?
1169. Вкажiть антитiла, що не характернi при склеродермiї
1170. Вкажiть раннi ознаки системної склеродермiї
1171. При якому з приведених захворювань найчастiше спостерiгається ураження легень?
1172. Перелiчене є можливими непечiнковими ревматологiчними проявами гепатиту В, за винятком
1173. Якi маркери вiрусних гепатитiв не зустрiчаються при змiшанiй крiоглобулiнемiї?
1174. При яких захворюваннях печiнки можливi супутнi ревматичнi захворювання?
1175. Яка патологiя найчастiше спостерiгається при аутоiмунному гепатитi?
1176. Диференцiйна дiагностика аутоiмунного гепатиту проводиться з
1177. Якi з приведених лабораторних показникiв не інформативні для діагностики аутоiмунного гепатиту?
1178. Синдромом Кавасакi хворiють
1179. Найбiльш правильним визначенням синдрому Кавасакi є
1180. Синдром Кавасакi призводить
1181. При лабораторному обстеженнi у хворих на синдром Кавасакi можуть спостерiгатись
1182. На сучасному етапi найбiльш ефективним методом лiкування синдрому Кавасакi є


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів