Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

37. "Ювенiльний дерматомiозит"


1156. До iдiопатичних мiозитiв вiдноситься
1157. Якi головнi дiагностичнi критерiї полiмiозиту?
1158. При дерматомiозитi спостерiгаються наступнi ураження шкiри, за винятком
1159. Якi форми дистрофiчної кальцифiкацiї спостерiгаються у дiтей при дерматомiозитi?
1160. Вкажiть аутоантитiла, неспецифiчнi для мiозиту
1161. При ювенiльному дерматомiозитi пiдвищується рiвень наступних ферментiв, за винятком
1162. Диференцiйна дiагностика запальних мiопатiй проводиться з
1163. При якiй ревматичнiй патологiї спостерiгаються прояви мiозиту?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів