Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

36. "Системний червоний вовчак"


1136. Якi ураження шкiри вiдмiчаються при системному червоному вовчаку?
1137. Який вiсцерит найчастiше зустрiчається при системному червоному вовчаку у дiтей?
1138. Якi змiни лабораторних показникiв є найбiльш характерними для системного червоного вовчака?
1139. Імуннi порушення, характернi для системного червоного вовчака
1140. Якi з перелiчених симптомiв найбiльш характернi для системного червоного вовчака?
1141. LE - клiтина - це
1142. Якi антитiла найчастiше зустрічаються при системному червоному вовчаку?
1143. Активнiсть нефриту при системному червоному вовчаку оцiнюється за наступними показниками
1144. Якi порушення спостерігаються в iмуннiй системi при системному червоному вовчаку?
1145. Ураження серця, що зустрiчається найчастiше при системному червоному вовчаку
1146. Що правильно характеризує легеневi прояви при системному червоному вовчаку у дiтей?
1147. Частi неврологiчнi прояви системного червоного вовчака у дiтей, за винятком
1148. Якi ураження нирок вiдмiчаються при системному червоному вовчаку у дiтей?
1149. Якi клiнiчнi прояви асоцiюються з антикардiолiпiновими антитiлами?
1150. Наступнi препарати використовують для лiкування важких форм системного червоного вовчака, за винятком
1151. Неонатальний вовчак зустрiчається у новонароджених, якщо у матерi
1152. Вкажiть найхарактернiший прояв неонатального вовчаку
1153. Вкажiть найчастiшу причину смертi у дiтей з системним червоним вовчаком
1154. Який з перелiчених препаратiв найчастiше викликає прояви медикаментозного вовчака?
1155. Якi клiнiчнi прояви медикаментозного вовчка?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів