Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

35. "Ревматизм"


1126. Що лежить в основi вiрулентностi в-гемолiтичного стрептококу групи А?
1127. Визначення яких специфiчних протистрептококових антитiл використовують для пiдтвердження дiагнозу ревматизму?
1128. До яких структур органiзму утворюються аутоантитiла при ревматизмi?
1129. Що вiдноситься до найбiльш типових проявiв ревматизму у дiтей?
1130. Який з проявiв ревматизму у дiтей може спостерiгатись без симптомiв кардиту?
1131. Якi критерiї вказують на перенесену iнфекцiю, викликану бета-гемолiтичним стрептококом групи А (бета-ГСА)?
1132. Що з вказаного не вiдноситься до малих критерiїв ревматизму?
1133. Що є характерним для ревматичного полiартриту?
1134. Вкажiть основне ускладнення ревматизму
1135. Для профiлактики рецидивiв ревматизму рекомендуються наступнi препарати, за винятком


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів