Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

30. "Аспленiя"


980. Дiти з аспленiєю найбiльш схильнi до важкого перебiгу iнфекцiй, що наведенi нижче, за винятком
981. Який дефект в iмуннiй системi людини, що найбiльш часто супроводжується пневмококовими пневмонiями?
982. Який дефект в iмуннiй системi людини найбiльш часто супроводжується iнвазивними формами кандидозу, кандидозним ураженням печiнки та селезiнки?
983. Який дефект в iмуннiй системi людини найбiльш часто супроводжується бактерiемiєю, що викликана Pseudomonas aeruginosa?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів