Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

3. "Мiкрофлора"


332. Ознакою нормального стану мiкрофлори ротоглотки є переважання наступних мiкроорганiзмiв
333. До неспецифiчних факторiв захисту слизових оболонок належать
334. До нормальної мiкрофлори кишкiвника не належить


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів