Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

28. "Транзиторна гiпогамаглобулiнемiя"


935. Якими клiнiчними ознаками найчастiше проявляється транзиторна гiпогамаглобулiнемiя у дiтейi
936. Чи можливе спонтанне одужання хворих з транзиторною гiпогамаглобулiнемiєю дитячого вiку?
937. У хворих на транзиторну гiпогамаглобулiнемiю дитячого вiку рiвнi сироваткового iмуноглобулiну G (IgG) повиннi досягти вiкових показникiв
938. При лабораторному обстеженнi хворих з транзиторною гiпогамаглобулiнемiєю дитячого вiку звичайно спостерiгається
939. На вiдмiну вiд спадкової гiпогамаглобулiнемiї, у дiтей з транзиторною гiпогамаглобулiнемiєю дитячого вiку, спостерiгається
940. Чи необхiдно призначати щомiсячну замiсну терапiю довенними iмуноглобулiнами для лiкування хворих з транзиторною гiпогамаглобулiнемiєю дитячого вiку?
941. Для лiкування хворих з транзиторною гiпогамаглобулiнемiєю дитячого вiку звичайно не застосовують
942. Для лiкування важкого перебiгу транзиторної гiпогамаглобулiнемiї дитячого вiку застосовують щомiсячну замiсну терапiю довенними iмуноглобулiнами в дозi
943. Чи може в нормi спостерiгатись недостатнiсть iмуноглобулiнiв одного або декiлькох класiв у дiтейi
944. Чим обумовлене фiзiологiчне зниження рiвней деяких класiв iмуноглобулiнiв у дiтей першого року життя?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів