Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

27. "IgM"


921. Характер спадкування iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) переважно
922. У якому вiцi звичайно вiдмiчається манiфестацiя iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ)i
923. Що є характерним для iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ)i
924. Що не є характерним для iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ)i
925. На сучасному етапi вважається, що в основi розвитку iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) лежить дефект переважно
926. На сучасному етапi вважається, що в основi розвитку iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) лежить
927. Для iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) звичайно не є характерним
928. У хворих на iмунодефiцит з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) може спостерiгатись
929. Хворi на iмунодефiцит з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) є схильними до
930. У хворих на iмунодефiцит з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) звичайно не спостерiгається
931. У хворих на iмунодефiцит з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) не спостерiгається
932. При iмунодефiцитi з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) може спостерiгатись
933. Для лiкування iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) не застосовується
934. Для лiкування iмунодефiциту з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М (IgМ) застосовується


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів