Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

25. "Селективний дефiцит А"


886. Частота селективного iмунодефiциту iмуноглобулiну А (IgA) за даними ВООЗ в середньому складає
887. За визначенням ВООЗ, селективний дефiцит iмуноглобулiну А (IgА) дiагностується при рiвнi сироваткового IgА
888. 2. Що є характерним для селективного дефiциту iмуноглобулiну А (IgA)i
889. 3. З яким дефектом iмунної системи найбiльш часто поєднується селективний дефiцит iмуноглобулiну А(IgА)i
890. Що є характерним для клiнiчного перебiгу селективного дефiциту iмуноглобулiну А (IgА)i
891. Для селективного дефiциту iмуноглобулiну А (IgА) не є характерним
892. Яке з тверджень щодо селективного дефiциту iмуноглобулiну А (IgA) є вiрнимi
893. Який з дефектiв в iмуннiй системi людини найбiльш часто супроводжується хронiчним лямблiозомi
894. З селективним дефiцитом iмуноглобулiну А (IgА) найбiльш вiрогiдно пов'язано
895. Хворому з селективним дефiцитом iмуноглобулiну А (IgА), що має рецидивуючi респiраторнi iнфекцiї (отити, синусити, пневмонiї), необхiдно провести додаткове обстеження для визначення
896. Яке з тверджень щодо лiкування селективного дефiциту iмуноглобулiну А (IgА) є вiрнимi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів