Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

24. "Кандидозна iнфекцiя"


872. Яке твердження щодо кандидозної iнфекцiї є невiрним
873. Який представник грибiв роду Candida має найбiльше клiнiчне значення
874. Яке з тверджень щодо епiдемiологiї кандидозної iнфекцiї є невiрнимi
875. Яка форма кандидозної iнфекцiї наведена невiрноi
876. Рiзновидами перебiгу локальної форми кандидозної iнфекцiї є
877. Рiзновидами перебiгу локально-iнвазивної форми кандидозної iнфекцiї є
878. Рiзновидами перебiгу генералiзованої форми кандидозної iнфекцiї є
879. На вiдмiну вiд iнших форм кандидозної iнфекцiї, для кандидозу новонароджених є властивим
880. Особливо схильними до розвитку генералiзованої кандидозної iнфекцiї є
881. iснують наступнi покази до призначення протигрибкової терапiї хворому з нейтропенiєю та гарячкою, за винятком
882. Для лiкування мiсцевих форм кандидозної iнфекцiї протигрибковi препарати застосовують
883. Для лiкування локально-iнвазивних форм протигрибковi препарати застосовують
884. Який препарат не використовують для лiкування кандидозуi
885. Яке з тверджень щодо Амфотерицину В є невiрнимi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів