Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

22. "Пневмонiї"


807. Найбiльш частими збудниками позалiкарняних пневмонiй у iмунокомпетентних дiтей вiком вiд 1 мiсяця до 5 рокiв є
808. Найбiльш частими збудниками позалiкарняних пневмонiї у дiтей старше 5 рокiв є
809. Найбiльш частими збудниками пневмонiй у iмунокомпроментованих хворих є
810. Найбiльш достовiрною ознакою пневмонiї є
811. Етiологiю пневмонiї можна встановити шляхом видiлення збудника зi
812. Найбiльш доцiльним для лiкування позалiкарняної пневмонiї у iмунокомпетентних дiтей вiком вiд 1 мiсяця до 5 рокiв є використання
813. Для лiкування позалiкарняної пневмонiї у iмунокомпетентних дiтей вiком старше 5 рокiв є використання
814. Найбiльш доцiльним для лiкування пневмонiї у iмунокомпрометованого хворого є використання
815. Лiкування пневмонiї у iмунокомпрометованої особи передбачає застосовувати
816. Збудниками гострого середнього отиту у дiтей найчастiше є


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів