Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

21. "Хламiдiоз та мiкоплазмоз"


800. У дiвчинки 12 рокiв протягом тижня лихоманка, головний бiль, сухий кашель. Об'єктивно: Т 39,3 оС, ЧД = 40 за хв, хрипи справа на заднiй поверхнi легеневого поля, вогнищевi iнфiльтрати в нижнiх долях легень. Найбiльш адеквате дiагностичне обстеження
801. Збудник хламiдiйної iнфекцiї
802. Збудником яких з названих захворювань є Chlamidia trachomatis
803. Chlamidiа pneumoniae спричиняє
804. В лiкуваннi хламiдiйної iнфекцiї не використовують
805. Матерiалом для дослiдження при хламiдiйнiй iнфекцiї є
806. Лабораторна дiагностика хламiдiозу може здiйснюватися за допомогою


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів