Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

19. "Токсоплазмоз"


769. В органiзмi яких тварин проходить статева стадiя життєвого циклу Тoxoplasma gondiii
770. Вертикальна трансмiсiя Тoxoplasma gondii вiд гостро iнфiкованої матерi до її плоду найчастiша при iнфiкуваннii
771. Для вродженої токсоплазмозної iнфекцiї з ураженнями ЦНС та очей характернi ознаки, за винятком
772. Яка симптоматика найчастiше асоцiюється з гострою набутою токсоплазмозною iнфекцiєюi
773. Яке лiкування одержують дiти з вродженою токсоплазмозною iнфекцiєюi
774. Можливi прояви токсоплазмозної iнфекцiї, за винятком
775. У дитини з вродженим токсоплазмозом виявлена гiдроцефалiя внаслiдок обструкцiї Сiльвiєвого водопроводу. Який наступний етап лiкування пiсля встановлення вентрикулоперитонеального шунтуi
776. При вродженому токсоплазмозі може спостерiгатись все перелiчене, за винятком


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів