Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

16. "Герпетична iнфекцiя"


712. Якi герпетичнi вiруси вiдносяться до першого типу?
713. Вкажiть можливi шляхи передачi герпетичної iнфекцiї
714. Яка тривалiсть персистенцiї герпетичних вiрусiв?
715. У новонародженого (1-а доба життя) везикулярний висип на волосянiй частинi голови. Вашi найпершi заходи
716. Серед перелiченого виберiть вiрогiдну причину набутої слiпоти
717. Встановiть етiологiю енцефалiту за результатами визначення антитiл в сироватцi кровi
718. Якi основнi вогнища ураження при герпетичнiй iнфекцiї
719. Для герпетичної iнфекцiї не є характерним
720. Який характер висипу при герпетичнiй iнфекцiї
721. Переважаючими клiнiчними рiзновидами ураження шкiри при герпетичнiй iнфекцiї є
722. При герпетичнiй iнфекцiї не зустрiчаються
723. Якi найбiльш частi клiнiчнi прояви ураження нервової системи при герпетичнiй iнфекцiї
724. Для лабораторної дiагностики герпетичної iнфекцiї не застосовують
725. Для лiкування герпетичної iнфекцiї не використовують


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів