Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

14. "Синдром гіперімуноглобулінемії E"


703. Що не відноситься до клінічних проявів синдрому гіперімуноглобулінемії E?
704. Яка патологія є найменш характерною для синдрому гіперімуноглобулінемії Е?
705. У хворих на синдром гіперімуноглобулінемії Е виявляються наступні імунологічні порушення, за винятком
706. До основних принципів лікування хворих на синдром гіперімуноглобулінемії E відноситься
707. До аномалій кісткової системи при синдромі гіперімуноглобулінемії Е не відноситься


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів