Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

13. "ЛУЇ-БАР"


692. Для якого з вказаних синдромів є характерною атаксія з телеангіектазією?
693. При синдромі Луї-Бар найчастіше спостерігається зниження рівня імуноглобулінів
694. Яке з наступних тверджень щодо синдрому атаксії-телеагіектазії не є вірним?
695. Атаксія, що має місце при синдромі Луї-Бар
696. При класичній формі синдрому Луї-Бар не спостерігається
697. При атаксії-телеангіектазії як правило не спостерігається
698. Яке з тверджень щодо комбінованого імунодефіциту при синдромі Луї-Бар є справедливим?
699. Для комбінованого імунодефіциту при синдромі Луї-Бар є характерним
700. Який з лабораторних показників є характерним тільки для атаксії-телеангіектазії й відрізняє цей синдром від усіх інших комбінованих імунодефіцитів?
701. Хворі на атаксію телеангіектазію
702. Ефективним методом лікування хворих на атаксію-телангіектазію є


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів