Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

12. "ВІСКОТТА-ОЛДРІЧА"


679. В імунограмі у дитини відмічено: сироваткові IgG - 10,0 г/л, IgA - 3,1 г/л, IgM - 0,1 г/л, функція Т-клітин - знижена, функція паратиреоїдних залоз - нормальна "Підберіть синдром або захворювання, при якому цей патологічний стан зустрічається
680. Зниження продукції імуноглобулінів (Ig) якого класу, як правило, відмічається при синдромі Віскотта-Олдріча:
681. Вкажіть класичні клінічні прояви синдрому Віскотта-Олдріча
682. У людей з синдромом Віскотта-Олдріча спостерігається
683. Класичний синдром Віскотта-Олдріча супроводжується комбінованим імунодефіцитом, який найчастіше проявляється
684. Хворі з класичним синдромом Віскотта-Олдріча найбільш схильні до
685. Найбільш характерною ознакою синдрому Віскотта-Олдріча є мікротромбоцитарна тромбоцитопенія, що може проявлятись
686. Яка ознака є специфічною суто для тромбоцитопенії при синдромі Віскотта-Олдріча?
687. Яке з тверджень щодо синдрому Віскотта-Олдріча є невірним?
688. При класичному синдромі Віскотта-Олдріча
689. Комбінований імунодефіцит при синдромі Віскотта-Олдріча не супроводжується
690. Для підтримуючої терапії хворих з синдромом Віскотта-Олдріча не застосовують
691. Причиною смерті при синдромі Віскотта-Олдріча можуть бути


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів