Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

11. "ДІ-ДЖОРДЖІ"


664. В імунограмі у дитини відмічено: сироваткові IgG -9,1 г/л, IgA- 0,9 г/л, IgM - 0,6 г/л, функція Т-клітин - знижена, функція паратиреоїдних залоз - знижена "Підберіть синдром або захворювання, при якому цей патологічний стан зустрічається
665. У хворих на синдром Ді Джорджі звичайно не спостерігається:
666. Яка із зовнішніх ознак є характерною для синдрому Ді Джорджі?
667. Яка із приведених зовнішніх ознак не є характерною для синдрому Ді Джорджі?
668. Для синдрому Ді Джорджі не характерно
669. Яке з тверджень щодо синдрому Ді Джорджі вказано невірно?
670. Яке з тверджень щодо синдрому Ді Джорджі є справедливим?
671. Яка з вроджених вад серця найчастіше має місце при синдромі Ді Джорджі?
672. Приблизно у 75% хворих з синдромом Ді Джорджі не спостерігається значних ознак імунодефіциту, але мають місце
673. Для імунодефіциту, що спостерігається при синдромі Ді Джорджі, характерним є
674. Яке з тверджень щодо проявів імунодефіциту при синдромі Ді Джорджі вказано невірно?
675. Які методи не застосовуються для лікування хворих з синдромом Ді Джорджі?
676. Для підтримуючої терапії при синдромі Ді Джорджі застосовують
677. З делецією ділянки q11.2 хромосоми 22 пов'язаний розвиток
678. Для групи синдромів CATCH 22 є характерним:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів