Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

10. "КІД"


624. Які клінічні ознаки характерні для хворих з недостатністю Т-клітинного імунітету?
625. Які форми тяжкого комбінованого імунодефіциту виділяють за класифікацією ВООЗ (1995)?
626. Яке з тверджень щодо тяжкого комбінованого імунодефіциту (ТКІД) вказано вірно?
627. Яке з тверджень щодо тяжкого комбінованого імунодефіциту (ТКІД) вказано невірно?
628. Причиною розвитку аутосомно-рецесивних форм тяжкого комбінованого імунодефіциту може бути:
629. Яке з тверджень щодо тяжкого комбінованого імунодефіциту (ТКІД) не вірне?
630. При тяжкому комбінованому імунодефіциті (ТКІД) нормальна кількість В-лімфоцитів може спостерігатись:
631. При тяжкому комбінованому імунодефіциті (ТКІД) нормальна кількість Т-лімфоцитів може спостерігатись:
632. При лабораторному обстеженні хворих з тяжким комбінованим імунодефіцитом відмічається
633. Що з вказаного не може відмічатися при лабораторному обстеженні хворих з тяжким комбінованим імунодефіцитом?
634. Яка з характеристик тяжкого комбінованого імунодефіциту вказана невірно?
635. В імунограмі у дитини відмічено: сироватковий IgG -1,6 г/л, сироватковий IgA-0,1 г/л, сироватковий IgM - 0,1 г/л, функція Т-клітин - знижена, функція паратиреоїдних залоз - нормальна. Підберіть синдром або захворювання, для якого є характерними приведені
636. Тяжкий комбінований імунодефіцит у дитини 2-3 місячного віку можна запідозрити при наявності
637. Чи можна у дитини, котра з 2-місячного віку має персистуючу молочницю, синдром мальабсорбції, та у віці 3-х місяців захворіла на інтерстиціальну пневмонію, одразу припустити діагноз тяжкого комбінованого імунодефіциту:
638. Причиною смерті дітей з тяжким комбінованим імунодефіцитом як правило не є
639. Хворі на Т-клітинний імунодефіцит найбільш чутливі до
640. Хворі на Т-клітинний та комбінований імунодефіцит найбільш чутливі до інфекцій, що викликаються
641. Яка з інфекцій у хворих на тяжкий комбінований імунодефіцит може приймати важкий перебіг з розвитком гігантоклітинної пневмонії та летальним виходом?
642. Яке із захворювань часто є першим проявом, що дозволяє запідозрити Т-клітинний та комбінований імунодефіцити?
643. У дітей з Т-клітинними та комбінованими дефіцитами збудником хронічної діареї може бути
644. Хворі на комбінований імунодефіцит особливо чутливі до інфекцій, що викликаються наступними мікроорганізмами, за винятком
645. Профілактику пневмоцистної пневмонії повинні отримувати хворі на
646. Синдром "голих" лімфоцитів, спричинений дефектом експресії
647. Яке з тверджень щодо синдрому "голих" лімфоцитів є справедливим?
648. Яке з тверджень щодо дефіциту молекул головного комплексу гістосумісності класу ІІ є невірним?
649. Яке з тверджень щодо дефіциту молекул класу II головного комплексу гістосумісності є вірним?
650. При лабораторному обстеженні хворих з дефіцитом молекул класу II головного комплексу гістосумісності звичайно не спостерігається
651. Для синдрому дефіциту молекул класу II головного комплексу гістосумісності є характерним
652. Яка з клінічних ознак дефіциту молекул класу II головного комплексу гістосумісності вказана невірно?
653. Що є характерним для синдрому дефіциту молекул класу II головного комплексу гістосумісності?
654. Для лікування хворих з дефіцитом молекул класу II головного комплексу гістосумісності не застосовуються
655. Яке з тверджень щодо дефіциту аденозиндезамінази (АДА) є вірним?
656. Яке з тверджень щодо дефіциту пуриннуклеозидфосфорилази (ПНФ) вказано вірно?
657. Для лікування хворих на дефіцит аденозиндезамінази не застосовують:
658. Яке з тверджень щодо повного дефіциту аденозиндезамінази є невірним?
659. Симптомом повного дефіциту аденозиндезамінази є:
660. Яке з тверджень щодо дефіциту аденозиндезамінази (АДА) є вірним?
661. При дефіциті аденозиндезамінази (АДА) може спостерігатись
662. Для дефіциту аденозиндезамінази є характерним, за винятком
663. Яке з тверджень є невірним?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів