Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

1. "Загальні питання"
2. "Типи реакцiй"
3. "Мiкрофлора"
4. "Вiковi особливостi"
5. "iмунна вiдповiдь"
6. "Толерантнiсть"
7. "Методи дослiдження"
8. "Вакцинацiя"
9. "Імунодефіцити"
10. "КІД"
11. "ДІ-ДЖОРДЖІ"
12. "ВІСКОТТА-ОЛДРІЧА"
13. "ЛУЇ-БАР"
14. "Синдром гіперімуноглобулінемії E"
15. "Х-зчеплений лімфопроліферативний синдром"
16. "Герпетична iнфекцiя"
17. "Цитомегаловiрусна iнфекцiя"
18. "iнфекцiйний мононуклеоз"
19. "Токсоплазмоз"
20. "Сепсис"
21. "Хламiдiоз та мiкоплазмоз"
22. "Пневмонiї"
23. "ВiЛ-iнфекцiя"
24. "Кандидозна iнфекцiя"
25. "Селективний дефiцит А"
26. "Хвороба Брутона"
27. "IgM"
28. "Транзиторна гiпогамаглобулiнемiя"
29. "Загальний варiабельний iмунодефiцит"
30. "Аспленiя"
31. "Недостатнiсть фагоцитарної системи"
32. "Лiкування"
33. "Трансплантацiя"
34. "Ювенiльний ревматоїдний артрит"
35. "Ревматизм"
36. "Системний червоний вовчак"
37. "Ювенiльний дерматомiозит"
38. "Склеродермiя"
39. "Аутоiмуннi ендокринопатiї"
40. "Запальнi захворювання кишкiвника"
41. "Бронхiальна астма та iншi алергiчнi захворювання"
42. "Патогенез бронхiальної астми"
43. "Клiнiчна фармакологiя препаратiв, що застосовуються в алергологiї"
44. "Атопiчний дерматит"
45. "Алергiчний кон'юнктивiт"
46. "Стрес"
47. "Радiацiя"
48. "Лейкоз"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів