Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


21. Дитяча ендокринологія

7. "Порушення статевого розвитку"


911. Що обумовлює поняття генетична стать?
912. При яких відхиленнях від середніх показників діагностують передчасне статеве дозрівання?
913. При яких відхиленнях від середніх показників діагностують раннє статеве дозрівання?
914. Які із приведенних захворювань можуть супроводжуватись справжнім передчасним статевим розвитком?
915. Які із приведенних захворювань можуть супроводжуватись несправжнім статевим розвитком?
916. Яку форму передчасного статевого розвитку слід вважати справжньою?
917. Яку форму передчасного статевого розвитку відносять до несправжнього?
918. До якої форми відносять ідіопатичне передчасне статеве дозрівання?
919. В межах скількох стандартних відхилень статевий розвиток дитини можна вважати нормальним?
920. У яких випадках особа з генотипом ХУ буде розвиватись у напрямку жіночого фенотипу?
921. Як формуються зовнішні статеві органи у особи з хромосомним набором ХХУ?
922. Чи можливе формування чоловічого фенотипу у особи з ХХ генотипом?
923. Чи можливий розвиток яєчок у особ з генотипом ХХ?
924. Чи можливий розвиток яєчників у особ з генотипом ХУ?
925. Під впливом яких факторів проходить диференціювання вольфових протоків в період ембріогенезу?
926. Для розвитку мюллерових протоків обов'язкові:
927. Які структури формуються із Мюллерового протоку?
928. Які структури формуються із Вольфового протоку?
929. Під впливом яких факторів відбувається розвиток статевого бугорка з формуванням зовнішніх статевих органів по чоловічому типу у плода з каріотипом ХУ?
930. Під впливом яких факторів відбувається розвиток статевого бугорка з формуванням зовнішніх статевих органів по жіночому типу?
931. Дія андрогенів на жіночий плод у віці до 14 неділь внутрішньоутробного розвитку призводить до:
932. Дія андрогенів на плод жіночої статі після 14 неділь внутрішньоутробного розвитку призводить до:
933. При народжені дитини з проміжною будовою зовнішніх статевих органів потрібно невідкладно провести:
934. Чи доцільно при обстеженні хворої дитини з наявністю ознак порушення статевої диференціації проводити пробу з хоріонічним гонадотропіном?
935. Чи доцільно при обстеженні хворої дитини з наявністю ознак порушення статевої диференціації проводити пробу з кортикотропіном?
936. Корекцію статі хворим із гонадальним дисгенезом і гермафродитизмом проводять в залежності від:
937. Чи можливий справжній передчасний статевий розвиток по гетеросексуальному типу?
938. У дівчинки у віці 7 років наявні телархе, адренархе, є прискорення росту. Це можна кваліфікувати як:
939. Регуляція функції статевих залоз у плода гормонами власного гіпофізу починається:
940. У плода чоловічої статі секреція тестостерону в першому триместрі внутрішньоутробного розвитку контролюється:
941. Який із наведених прикладів можна віднести до істинного чоловічого гермафродитизму?
942. Які із гормональних порушень характерні при синдромі Клайнфельтера?
943. Для хворих з синдромом Клайнфельтера характерні клінічні ознаки, за виключенням:
944. Хворих з синдромом Клайнфельтера слід віднести до групи хворих з:
945. Хворі з синдромом Клайнфельтера потребують лікування:
946. Хворих з синдромом Клайнфельтера це особи:
947. Чи можуть бути у хворих з синдромом Клайнфельтера елементи внутрішніх статевих органів, які формуються із Вольфового протоку?
948. Чи можуть бути у хворих з синдромом Клайнфельтера елементи внутрішніх статевих органів, які формуються із Мюллерового протоку?
949. Гіпогонадизм у хворих з синдромом Клайнфельтера є:
950. Чи можна вважати синдром Клайнфельтера як варіант синдрому гонадального дисгенезу?
951. Чи обумовлений низький зріст у хворих з гонадальним дисгенезом недостатністю соматотропіну?
952. Які із клінічних ознак слід враховувати при підтвердженні діагнозу жіночого псевдогермафродитизму?
953. Чи можна рахувати осіб жіночої статі з вродженою гіперплазією кори наднирників як варіант псевдогермафродитизму?
954. Клінічна характеристика синдрому Шершевського - Тернера має всі новедені ознаки, окрім:
955. В лікуванні синдрому Шершевського - Тернера використовують:
956. Який каріотип характерний для синдрому Нунан?
957. Циклічна терапія препаратами статевих гормонів при лікуванні синдрому Шершевського - Тернера проводиться із врахуванням:
958. Чи використовують анаболічні стероїди у лікуванні синдрому Шершевського - Тернера?
959. Які дози анаболічних стероїдів рекомендують при лікуванні синдрому Шершевського - Тернера?
960. Що необхідно обов'язково враховувати при лікуванні хворих синдромом Шершевського - Тернера анаболічними стероїдами?
961. Хворі з синдромом Клайнфельтера потребують лікування:
962. Із приведених нижче груп препаратів в лікуванні синдрому Шершевського - Тернера не викорстовують:
963. Наявність статевого хроматину в клітинах осіб чоловічої статі може аказувати на наявність патології:
964. Які із варіантів каріотипу найчастіше зустрічається при змішаному гонадальному дисгенезі?
965. Для хворих із змішаним гонадальним дисгенезом характерні клінічні ознаки:
966. При якій формі гонадального дисгенезу зустрічаються фенотипічні риси, схожі з такими у хворих синдромом Шершевського - Тернера?
967. У хворих із змішаним гонадальним дисгенезом:
968. Схильність до малігнізації зачатків гонад найбільш часто спостерігається:
969. При якому варіанті гонадальному дисгенезу спостерігається підвищена схильність до малігнізації зачатків статевих залоз?
970. Чи схожий фенотип пацієнток із полісомією Х хромосоми із фенотипом хворих синдромом Шершевського - Тернера?
971. Зовнішні статеві органи пацієнток з полісомією Х хромосоми мають будову:
972. При чистому ХУ гонадальному дисгенезі статевий фенотип:
973. Зовнішні статеві органи у хворих з полісомією У хромосоми сформовані:
974. Хворі з полісомією У хромосоми відзначаються:
975. У хворих з полісомією У хромосоми спостерігаються ознаки:
976. Чи характерні для хворих з полісомією У хромосоми ознаки гіпогонадизму?
977. Який варіант гіпогонадизму характерний для осіб з ХХ гонадальним дисгенезом?
978. Чим обумовлений розвиток гінекомастії у осіб з первинним гіпогонадизмом?
979. Як впливає тестостерон на синтез тестостеронзв'язуючого білку?
980. Як впливають естрогени на синтез тестостеронзв'язуючого білку?
981. Якого походження може бути надлишок естрогенів в організмі чоловіків з гіпогонадизмом?
982. Чи доцільно лікувати чоловіків із наявністю гінекомастії препаратами тестостерону?
983. Які із перелічених препаратів доцільно використовувати для лікування пубертатної гінекомастії?
984. Яка роль пролактину у розвитку гінекомастії?
985. Під впливом яких гормонів стимулюється ріст молочних залоз у осіб чоловічої статі в період пубертації?
986. При чистому гонадальному дисгенезі наявні слідуючі (основні) клінічні ознаки:
987. Чим зумовлений розвиток гінекомастії у хворих тиротоксикозом?
988. Які механізми лежать в основі розвитку гінекомастії у хворих з гіпотирозом?
989. У якому випадку аменорею слід вважати первинною?
990. Яєчникову недостатність, яка виникла внаслідок вражень гіпоталамо - гіпофізарної області, слід вважати:
991. Яєчникову недостатність, яка виникла внаслідок розвитку патологічного процесу в яєчниках, слід вважати:
992. Який вплив виявляють естрогени на ендометрій?
993. Які процеси в ендометрії активуються під впливом прогестерону?
994. Чим обумовлена резистентність до інсуліну у хворих з синдромом Штейн- Левенталя?
995. У 16-літньої дівчини відсутні місячні на протязі останніх 4-х місяців. Тест на вагітність негативний, рівень ЛГ та ФСГ підвищений, а естрадіолу знижений. Це свідчить про можливу наявність:
996. У хлопчика у віці 5 років з'явились ознаки вираженої гінекомастії. Ваш попередній діагноз?
997. У 14-літнього хлопчика спостерігається двохстороння гінекомастія. Це може бути при:
998. При проведенні диференційної діагностики гінекомастії у підлітка необхідно провести:
999. У 2-х річного хлопчика наявний односторонній крипторхізм. Найбільш доцільне лікування у цьому віці:
1000. У 13-річного підлітка з гінекомастією рівень статевого хроматину 3%. Це може відповідати:
1001. Серед перелічених симптомів виберіть ті, які на вашу думку найбільш інформативні при диференційній діагностиці синдрому Клайнфельтера та синдрому Рейфенштейна:
1002. Адреногенітальний синдром у осіб чоловічої статі відрізняється від істиного статевого розвитку слідуючими показниками:
1003. Поняття "інтерсексуалізм" включає в себе:
1004. У 15 - річної дівчинки з відставанням у зрості більше 2-х стандартних відхилень відсутні вторинні статеві ознаки, коротка шия з криловидними складками, антимонголоїдний розріз очей. Статевий храматин - 20%. Чи відповідає це синдрому Шершевського - Тернер
1005. У 15 - річної пацієнтки зріст 152 см, вторинні статеві ознаки розвинуті помірно, місячні не регулярні. Статевий хроматин - 24%. Чи відповідає це синдрому Шершевського - Тернера?
1006. Для диференційної діагностики синдрому Шершевського - Тернера та синдрому Нунан необхідно обов'язково визначити:
1007. У дівчинки 12 - років зріст 130 см, повністю відсутні вторинні статеві ознаки. Біологічний вік відповідає 9 рокам. На основі вивчення каріотипу установлений діагноз: синдром Шершевського - Тернера мозаїчно - перебудовний варіант. Чи показана в цей період
1008. Хворий 18 років з явищами гіпогонадизму, азооспермією, має зріст 190 см, статевий хроматин - 18%. З найбільшою вірогідністю це:
1009. Який імовірний діагноз у хворого 17 років з гінекомастією, гіпогонадизмом, гіпоспадією, зріст - 176 см, каріотип 46-ХУ:
1010. У хлопчика 2 - х років є 2 - сторонній крипторхізм. Фізичний розвиток і кістковий вік відповідають паспортному, каріотип - 48 ХХУУ. Ваш діагноз?
1011. Діагноз недостатності 21 - гідроксилази у хворого з адреногенітальним синдромом підтверджується всіма указаними показниками окрім:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів