Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


21. Дитяча ендокринологія

6. "Патологія паращитовидних залоз"


790. Які компоненти не входять до множинного ендокринного аденоматозу типу 2-а (синдром Сіппла)?
791. Які клінічні прояви відрізняють множинний ендокринний аденоматоз типу 2-а від типу 2-б?
792. Які клінічні ознаки відрізняють ниркову форму гіперпаратирозу від сечово - кам'яної хвороби нирок?
793. Які із перелічених симптомів найчастіше спостерігаються при гіперкальціємічному кризі?
794. Які із означених клінічних станів супроводжуються судомним синдромом?
795. Які із перелічених ознак не відповідають мієломній хворобі при диференційній діагностиці її з гіперпаратирозом?
796. На основі яких показників можна відрізнити кишечну форму вторинного гіперпаратирозу?
797. Який результат проби Сулковича частіше відповідає нормокальціємії?
798. Які із перелічених ознак не відповідають кістковій формі гіперпаратирозу?
799. Із перелічених форм захворювання відмітити ту, яка немає відношення до гіперпаратирозу:
800. Як впливають на секрецію паратгормону катехоламіни?
801. Для яких захворювань характерний ранній розвиток катаракта?
802. В сечі хворих гіпопаратирозом виявляється:
803. В крові хворих гіпопаратирозом виявляється:
804. Які із симптомів характерні для скритої форми тетанії у хворих легкою формою гіпопаратирозу?
805. Які захворювання супроводжуються раннім розвитком катаракта?
806. На основі яких показників відрізняють тетанію, обумовлену епілепсією від тетанії при гіпопаратирозі?
807. Що лежить в основі патогенезу псевдогіпопаратирозу?
808. Які показники характерні для псевдогіпопаратирозу?
809. Які клінічні ознаки характерні для синдрому Олбрайта (псевдогіпопаратирозу)?
810. Який вплив виявляють катехоламіни на секрецію паратгормону?
811. Як впливає кортизол на секрецію паратгормону?
812. Яку дію виявляє кальцітонін в організмі?
813. За допомогою яких проб можна виявити медулярний рак щитовидної залози?
814. За допомогою яких механізмів кальцітонін регулює обмін кальцію в організмі?
815. У якому вигляді найчастіше зустрічається ураження очей при гіперпаратирозі?
816. Які біохімічні показники крові слід враховувати одночасно при визначенні концентрації кальцію в крові?
817. Чи має діагностичне значення визначення рівня кальцітоніну в сироватці крові при диференційній діагностиці гіперкальціємії?
818. Як впливають тіазидні діуретики на рівень кальцію в крові?
819. Яким чином тіазидні діуретики сприяють підвищенню рівня кальцію в крові?
820. Які біологічні ефекти кальцітоніну в організмі?
821. Як впливає паратгормон на секрецію соляної кислоти та пепсину у шлунку?
822. Зміни яких біохімічних показників крові можуть впливати на трактування результатів визначення рівня кальцію в крові?
823. Який ревень кальцію крові найчастіше спостерігається при псевдогіпопаратирозі?
824. Які із означених гормонів стимулюють утворення активної форми вітаміну Д?
825. Які із перелічених органів являються головними органами - мішенями для дії вітаміну Д?
826. Як впливають статеві стероїди на кісткову тканину?
827. Як впливають тироїдні гормони на обмін кальцію в організмі?
828. Який вплив виявляє соматотропін на клітинні елементи кісткової тканини?
829. Із перелічених симптомів клінічній картині гіпопаратирозу не відповідає лише:
830. Рівень іонізованого кальцію в крові знижується при:
831. При гіперкальціємії якого генезу доцільно використовувати нестероїдні протизагальні препарати?
832. Які із перелічених симптомів не характерні для кандидоендокринного синдрому (МЕДАС)?
833. Який рівень кальцію крові є загрозливим для життя хворого?
834. Чим обумовлений розвиток ниркової остеодистрофії?
835. Які із гормонів виробляються у паращитовидних залозах?
836. Які тканини організму являються мішенями для паратгормону?
837. Який із гормонів являється прямим антагоністом паратгормону?
838. Обмін яких елементів регулюється паратгормоном?
839. Який вплив виявляє паратгормон на серцево - судину систему?
840. Як впливає паратгормон на нервово - м'язову передачу збудження?
841. Які із етіологічних чинників лежать в основі первинного гіперпаратирозу?
842. Які органи та системи найчастіше вражаються при гіперпаратирозі?
843. Які із захворювань можуть маскувати прояви гіперкальціємії у хворих первинним гіперпаратиреозом?
844. При якому із нижчеописаних захворювань можна поставити діагноз псевдогіперпаратироз?
845. При яких ендокринних захворюваннях не спостерігається гіперкальціємія?
846. Яке лікування гіпокальціємії найбільш доцільне у хворих з хронічною нирковою недостатністю?
847. Із перелічених патологічних станів остеопороз не спостерігається при:
848. При якій патології кісткової тканини проба з індометацином буде позитивною?
849. При якій патології кісткової тканини проба з преднізолоном буде позитивною?
850. Зниження рівня кальцію в сироватці крові проведенні проби з преднізолоном буде спостерігатись при:
851. Чим характеризується епіфізарний дисгенез?
852. У якому напрямку будуть змінюватись показники кальцію сироватки крові у хворих з декомпенсованим тиротоксикозом?
853. При яких захворюваннях, наведених нижче, рівень кальцію в сироватці крові може бути підвищеним?
854. В якій послідовності (у яких кістках) найбільш часто спостерігаються явища субперіостальної резорбції при гіперпаратирозі?
855. Гіперкальціємія може спостерігатись при всіх указаних станах окрім:
856. Як діє вітамін Д на функцію паращитовидних залоз?
857. Зміна концентрації яких електролітів крові стимулює синтез паратгормону?
858. Як впливає паратгормон на секрецію кальцію нирками?
859. Як впливає паратгормон на обмін фосфору в нирках?
860. Які зміни з боку кісткової системи характерні для гіперпаратирозу?
861. Що більше характерно для хворих гіперпаратирозом?
862. Як впливає паратгормон на рівень фосфору крові?
863. Яка питома вага сечі при гіперпаратирозі?
864. Що більш характерно для хворих гіперпаратирозом?
865. Як впливає паратгормон на рівень кальцію крові?
866. Які із показників є найбільш показовими в діагностиці гіперпаратирозу?
867. Через рецептори на яких клітинах реалізується вплив паратгормону на кісткову тканину?
868. Де утворюються активні форми вітаміну Д?
869. Які фактори впливають на швидкість синтезу вітаміну Д в організмі?
870. На які сторони метаболізму кальцію впливає вітамін Д?
871. З якими захворюваннями слід диференціювати гіперпаратироз?
872. Які показання до хірургічного втручання у хворих гіперпаратирозом?
873. Що включає поняття "синдром голодних кісток"?
874. Яка реакція показників кальцію крові спостерігається у хворих з сечокам'яною хворобою у відповідь на тіазидні діуретики?
875. Яка реакція з боку кальцію крові у хворих гіперпаратирозом при проведенні проби з тіазидними діуретика ми?
876. Як змінюється рівень кальцію крові при гіпопаратирозі?
877. Як змінюється рівень фосфору крові при гіпопаратирозі?
878. Які групи м'язів найчастіше включаються в судомний синдром у хворих з гіпопаратирозом?
879. Які зміни з боку периферійної нервової системи спостерігаються при гіпопаратирозі?
880. Які із причин можуть призвати до розвитку гіпокальціемії?
881. Які групи м'язів обличчя скорочуються при позитивному симптомі Хвостек -1?
882. Які групи м'язів обличчя скорочуються при позитивному симптомі Хвостек -2?
883. Які групи м'язів обличчя скорочуються при позитивному симптомі Хвостек -3?
884. Які препарати слід використати при розвитку гіпопаратироїдної титанії ?
885. Які препарати використовують у лікуванні гіпопаратирозу?
886. Які із зазначених гормонів впливають на обмін кальцію в організмі?
887. Як впливають глюкокортикоїди на обмін кальцію в організмі?
888. При яких формах множинних ендокринних аденоматозів зустрічається гіперпаратироз?
889. Які компоненти не входять до множинного ендокринного аденоматозу 1 типу (синдром Вермера)?
890. Який фізіологічний рівень загального кальцію в крові?
891. Який фізіологічний рівень іонізованого кальцію в крові?
892. Який фізіологічний рівень неорганічного фосфору в крові?
893. Як впливає на екскрецію кальцію з сечею передозування препаратів вітаміну Д?
894. Які із лікарських форм вітаміну Д краще використовувати при лікуванні псевдогіпопаратирозу?
895. Які переваги мають активні метаболіти вітаміну Д (альфакальцідіол, рокалтрол) перед іншими препаратами вітаміну Д?
896. При лікуванні високими дозами препаратів вітаміну Д слід періодично призначати:
897. Як змінюється рівень кальцію в крові на фоні гіпомагнійемії?
898. Як впливає гіперфосфатемія на рівень кальцію в крові?
899. Як впливає гіперфосфатемія на обмін вітаміну Д в організмі?
900. При якому виді годування новонародженої дитини більший ризик виникнення гіпокальціємії?
901. Із перелічених симптомів виключіть ті, які не характерні для клінічних проявів гіперкальціємії:
902. Яка причина розвитку гіперкальціємії при синдромі Вільямса (ідіопатична гіперкальціємія новонародже них)?
903. Як впливає на екскрецію кальцію з сечею передозування препаратів вітаміну Д?
904. Серед препаратів вітаміну Д найбільшу кумулюючу активність мають:
905. Чи доцільно при передозуванні вітаміну Д призначати кортикостероїдні препарати?
906. Які із перелічених препаратів не показані при передозуванні вітаміну Д?
907. Які із препаратів вибору використовують при лікуванні вітамін - Д - резистентних станів?
908. Із приведених нижче лікарських препаратів найбільше кальцію міститься в:
909. Чим зумовлений розвиток гіперкальціємії у хворих, які змушені тривалий час знаходитись на постільному режимі?
910. Для вторинного гіперпаратирозу характерна:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів